EU-dataindsamling 2018

Herunder findes de individuelle dataindberetninger for de fire danske institutter - Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse.

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at skabe åbenhed om den europæiske banksektors sundhedstilstand.
EBA har med datasamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de 130 største europæiske banker, bl.a. om kapitalsammensætning, krediteksponeringer og statseksponeringer.
Datasamlingen er baseret på regnskabs- og kapitalposter opgjort ultimo 2017 og medio 2018.

Tallene er opgjort på koncernniveau.

Individuelle dataindberetninger

EBA’s hjemmeside om dataindsamlingen