EU-dataindsamling 2019

Herunder findes de individuelle dataindberetninger for de fire danske institutter – Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse.

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at skabe åbenhed om den europæiske banksektors sundhedstilstand.

EBA har med datasamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de 131 største europæiske banker, blandt andet om kapitalsammensætning, krediteksponeringer og statseksponeringer.

Offentliggørelsen omfatter kvartalsvise oplysninger for perioden den 30. september 2018 til den 30. juni 2019.

Tallene er opgjort på koncernniveau.

Sammen med dataindsamlingsøvelsen offentliggør EBA deres årlige risikorapport om risici i den europæiske banksektor (Risk assessment of the European banking system). De offentliggjorte oplysninger fra dataindsamlingen indgår som en del af grundlaget for rapporten. En sammenligning med øvrige europæiske banker viser blandt andet, at danske banker på gennemsnittet har lavere driftsresultater opgjort i forhold til balancen.

Individuelle dataindberetninger

EBA’s hjemmeside om dataindsamlingen