EU-dataindsamling 2017

Herunder findes de individuelle dataindberetninger for de fire danske banker - Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse

Datasamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at skabe åbenhed om den europæiske banksektors sundhedstilstand.

EBA har med datasamlingen indhentet en lang række oplysninger fra de 132 største europæiske banker, bl.a. om kapitalsammensætning, krediteksponeringer og statseksponeringer.

Datasamlingen er baseret på regnskabs- og kapitalposter opgjort ultimo 2016 og medio 2017.

Tallene er opgjort på koncernniveau.

 

Individuelle dataindberetninger