EU-dataindsamling 2015

Herunder findes de individuelle dataindberetninger for de fire danske banker - Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse.

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at fremme markedstransparens og åbenhed om den europæiske banksektors sundhedstilstand.

EBA har med dataindsamlingen indhentet en lang række oplysninger fra de 105 største europæiske banker, bl.a. om kapitalsammensætning, krediteksponeringer og statseksponeringer.

Derudover er der for første gang inkluderet harmoniserede data om misligholdte eksponeringer (non-performing) og gearingsgrad på tværs af EU.
Dataindsamlingen er baseret på regnskabs- og kapitalposter opgjort ultimo 2014 og medio 2015.

Individuelle dataindberetninger