EU-dataindsamling 2013

Herunder findes de individuelle dataindberetninger for de fire danske banker - Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse i 2013.

Dataindsamlingsøvelsen har til formål at fremme markedstransparens og åbenhed om den europæiske banksektors eksponeringer. Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) i forlængelse af meddelelsen i maj 2013 om at udskyde den næste fælleseuropæiske stresstest til 2014, jf. EBA pressemeddelelse fra den 16. maj 2013.

De indsamlede data består bl.a. af informationer vedrørende kapitalsammensætning, udvalgte krediteksponeringer og statseksponeringer. Dataindsamlingen er baseret på regnskabs- og kapitalposter opgjort ultimo 2012 og medio 2013.

Individuelle dataindberetninger

  • Danske Bank (pdf)
  • Jyske Bank (pdf)
  • Nykredit (pdf)
  • Sydbank (pdf