EU-dataindsamling forår 2020

Herunder findes de individuelle dataindberetninger for de fire danske institutter – Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse.

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at skabe åbenhed om den europæiske banksektors sundhedstilstand. Der er denne gang tale om en ekstraordinær dataindsamling, som har til formål at belyse bankernes sundhedstilstand umiddelbart før COVID-19-krisen.

EBA har med datasamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de 127 største europæiske banker, blandt andet om kapitalsammensætning, krediteksponeringer og statseksponeringer. I forhold til tidligere øvelser er dataindsamlingen udvidet med oplysninger om branchefordeling af udlån og fordelingen af passiver.

Offentliggørelsen omfatter oplysninger pr. 30. september 2019 og 31. december 2019.

Tallene er opgjort på koncernniveau.

Individuelle dataindberetninger

EBA’s hjemmeside om dataindsamlingen