EU-dataindsamling efterår 2020

Herunder findes de individuelle dataindberetninger for de fire danske institutter – Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse.

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at skabe åbenhed om den europæiske banksektors sundhedstilstand. Øvelsen er ordinær, men der er denne gang fokus på at belyse de tidlige effekter af COVID-19.

EBA har med datasamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de 129 største europæiske banker, blandt andet om kapitalsammensætning, krediteksponeringer og statseksponeringer. 
Offentliggørelsen omfatter oplysninger pr. 31. marts 2020 og 30. juni 2020.

Tallene er opgjort på koncernniveau.

Individuelle dataindberetninger

EBA’s hjemmeside om dataindsamlingen