EU-dataindsamling efterår 2022

Herunder findes de individuelle data for de tre danske institutter – Danske Bank, Jyske Bank og Nykredit – der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse.

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at øge transparensen og bidrage til markedsdisciplinen på tværs af den europæiske banksektor. Der er tale om en regelmæssig øvelse, der udføres én gang om året.  

EBA har med dataindsamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de godt 120 deltagende banker. Som de foregående år indeholder offentliggørelsen oplysninger om blandt andet kapitalsam-mensætning, risikoeksponeringer, statseksponeringer og aktivkvalitet.

Data dækker perioden fra 30. september 2021 til 30. juni 2022 og er opgjort på koncernniveau.

Individuelle dataindberetninger

EBA’s hjemmeside om dataindsamlingen