Vejledning nr. 9266 af 5. maj 2014

Vejledning om virkningen af Finanstilsynets hhv. Erhvervsstyrelsens afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter i børsnoterede virksomheder.

Se vejledningen.