Orientering om væsentlighed

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen orienterer om praksis for vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed i regnskabskontrollen. Orienteringen afløser det tidligere Fondsrådsnotat fra 2008 om samme emne.

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen udfører hvert år regnskabskontrol af en række års- og delårsrapporter. Orienteringen handler om Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens praksis for vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed for børsnoterede virksomheder og virksomheder under Finanstilsynets tilsyn, der ikke anvender årsregnskabsloven. Orienteringen formidler de overvejelser og afvejninger, som Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet foretager ved vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed i regnskabskontrollen. 

På Finanstilsynets hjemmeside er afgørelser om regnskabskontrol, der er truffet siden den nuværende regnskabskontrol startede i 2004, kategoriseret med tilhørende søgefunktion. Søgemulighederne er struktureret efter regnskabsbestemmelser og regnskabsemne. Regnskabsafgørelserne eller redegørelser for disse er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. 

Læs hele orienteringen: Orientering om praksis for vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed i regnskabskontrollen (pdf).