Resumé af afgørelse om fremadrettet påbud til Brøndbyernes IF Fodbold A/S vedr. årsrapporten for 2016

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for Brøndbyernes IF Fodbold A/S for 2016.

Som børsnoteret virksomhed skal Brøndbyernes IF Fodbold A/S supplere oplysningskravene i henhold til IFRS med årsregnskabslovens yderligere oplysningskrav for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D.

Brøndbyernes IF Fodbold A/S har modtaget et fremadrettet påbud om at redegøre for virksomhedens politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer i årsrapporten for 2017 og fremefter, jf. årsregnskabslovens § 99 b, stk. 2, og § 159 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med § 161, nr. 3.

Brøndbyernes IF Fodbold A/S har endvidere modtaget et fremadrettet påbud om hurtigst muligt at udarbejde politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, jf. selskabslovens § 139 a, stk. 1, nr. 2.