Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Finanstilsynet påbyder Nordjyske Bank A/S (herefter benævnt Nordjyske Bank eller banken) i henhold til § 15 i bekendtgørelse nr. 1026 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. af 30. juni 2016, at iværksætte tiltag, der sikrer god regnskabsmæssig praksis, så banken fremover kan foretage en årlig nedskrivningstest af goodwill, der er i overensstemmelse med regnskabsreglerne, og hvor der anvendes rimelige og dokumenterbare forudsætninger.

Nordjyske Bank skal inden tre måneder oplyse Finanstilsynet om, hvordan påbuddet er blevet efterlevet.

Læs hele afgørelsen her.