Resumé

Læs mere om kravene til prospektets resumé

Resuméet skal være kort, enkelt og letforståeligt for investorerne. Resuméet skal være let at læse, og det medfører blandt andet et krav om en læsbar skriftstørrelse. Resuméet skal affattes i et klart og ikke-teknisk sprog. Afsnittene skal være selvstændige og må således ikke blot være uddrag fra prospektet. Oplysningerne skal indeholde de væsentligste karakteristika ved - og risici forbundet med udstederen, eventuelle garantier samt de værdipapirer, der udbydes eller optages til handel. Resuméets indhold skal være nøjagtigt, redeligt, klart og må ikke være ikke vildledende. Det skal læses som en indledning til prospektet og skal være i overensstemmelse med prospektets øvrige dele.

Resuméet skal inddeles i fire hovedafsnit og de overordnede indholdskrav til hvert afsnit fremgår nedenfor. De detaljerede krav til hvert afsnit fremgår af art. 7, stk. 5-8, i prospektforordningen for prospekter, der ikke er EU-vækstprospekter. Resuméet må højst fylde syv A4-sider.

Kravene til resuméet for EU-vækstprospekter af art. 33 og bilag 23 i den delegerede forordning 2019/980. Resuméet for et EU-vækstprospekt må højst fylde seks A4-sider.

Resuméets afsnit

1. En indledning, der indeholder advarsler

 • Identifikation af udstederen
 • Advarsler, fx at resuméet skal læses som en indledning til prospektet, og at hele eller en del af den investerede kapital kan tabes m.v.

2. Nøgleoplysninger om udstederen

 • Information om udstederen
 • De vigtigste regnskabsoplysninger om udstederen

3. Nøgleoplysninger om værdipapirerne

 • Værdipapirernes vigtigste karakteristika
 • Hvor værdipapirerne vil blive handlet
 • Hvorvidt der er garanti tilknyttet værdipapirerne
 • De vigtigste risici, der er specifikke for værdipapirerne

4. Nøgleoplysninger om udbuddet af værdipapirer til offentligheden og/eller optagelsen til handel på et reguleret marked.

 • Hvilke betingelser og tidsplan som udbuddet er underlagt
 • Grundlaget for udarbejdelsen af prospektet
 • Information om, hvorvidt udstederen er identisk med udbyderen