Overblik over bilag

Læs mere om bilagene i den delegerede forordning, som prospektet skal udarbejdes i henhold til.

Her på siden findes direkte links til de mest brugte bilag. Finanstilsynets praksis fremgår af notatet nedenfor. I Finanstilsynets praksis er der taget højde for ESMAs retningslinjer, Q&As og CESR anbefalinger. For de resterende bilag henvises til den delegerede forordning (EU) 2019/980. Bilagene i den delegerede forordning er opbygget i del A-E.

Del A: registreringsdokumenter

Del B: værdipapirnoter

Del C: yderligere oplysninger, som skal indgå i prospektet

Del D: EU-vækstprospektet

Del E: øvrige oplysningskategorier

Vær opmærksom på, at hvis prospektet ikke følger forordningen slavisk, skal bilagene også bruges som krydsreferenceliste. Krydsreferencelisten skal til hver en tid være opdateret med side -og linjetal. Indholdskravene til resuméet er direkte reguleret i forordningens art. 7.

Notat om Finanstilsynets praksis vedrørende den delegerede forordning 2019/980.