Overblik over bilag

Læs mere om bilagene i den delegerede forordning, som prospektet skal udarbejdes i henhold til.

Bilagene, som et prospekt skal udarbejdes i henhold til, fremgår af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 af 14. marts 2019.

Bemærk, at der findes en konsolideret version af den delegerede forordning, hvor de ændringer, der er foretaget i bilagene siden 2019, fremgår. Den nuværende konsoliderede version finder du på EUR-Lex.

Bilagene er opbygget i del A-E:

  • Del A: Registreringsdokumenter
  • Del B: Værdipapirnoter
  • Del C: Yderligere oplysninger, som skal indgå i prospektet
  • Del D: EU-vækstprospektet
  • Del E: Øvrige oplysningskategorier

Hvis prospektet ikke følger bilagene slavisk, skal bilagene også bruges som krydsreferenceliste, jf. artikel 24, stk. 5, i den delegerede forordning. Krydsreferencelisten skal til enhver tid være opdateret med side- og linjetal.

Indholdskravene til prospektets resumé er direkte reguleret i artikel 7 i prospektforordningen.

Finanstilsynet har udarbejdet et notat, der kan fungere som opslagsværk i tilfælde af tvivl om, hvordan de enkelte punkter i bilagene skal udfyldes.

Notat om Finanstilsynets praksis vedrørende den delegerede forordning nr. 2019/980.