Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. 

Info om inspektionsredegørelser

1499 resultater

 • Redegørelse om IT-inspektion hos A/S Arbejdernes Landsbank
  Emne:
  2023, Vurderinger, IT-inspektion, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gennemførte en IT-inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank (herefter AL/banken) i november-december 2022.
 • Redegørelse om inspektion i Forsikringsholdingselskabet Oona Health A/S
  Emne:
  2023, Vurderinger, Forsikring og pension
  Finanstilsynet var i juni 2022 på ordinær inspektion i Forsikringsholdingselskabet Oona Health A/S (herefter selskabet). Inspektionen fokuserede på selskabets ledelsessystem og solvens- og kapitalforhold. Undersøgelsen tog udgangspunkt i selskabets indsendte materiale og rapporteringer til Finanstilsynet.
 • Redegørelse om inspektion i Sparekassen Danmark (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i oktober 2022 på inspektion i Sparekassen Danmark (sparekassen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Dragsholm Sparekasse (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Dragsholm Sparekasse (sparekassen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede sparekassens organisering, politik, skriftlige forretningsgange og interne kontroller på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen sparekassens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.
 • Redegørelse om påbud om egenkapitalens risikoforrentning og påbud vedr. dækning af et negativt realiseret resultat
  Emne:
  2023, Vurderinger, Forsikring og pension, Påbud
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv), jf. lov om finansiel virksomhed (FiL) § 20 og § 21, givet Velliv påbud om at anmelde en ny risikoforrentningsregel og påbud om at anmelde ny regel for fordeling af realiseret resultat, der overholder principperne om tabsdækning. Påbuddene er givet den 7. marts 2023.
 • Redegørelse Andelskassen Fælleskassen 2022
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i efteråret 2022 på inspektion i Andelskassen Fælleskassen. Inspektionen var en ordinær inspektion med fokus på ledelses-, kredit-, IT- og kapitalområdet samt andelskassens compliance- og risikostyringsfunktion.
 • Redegørelse om inspektion i Facit Bank A/S
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Facit Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Volvo Financial Services Denmark A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i september 2022 på inspektion i Volvo Financial Services Denmark A/S (herefter virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede desuden virksomhedens kundekendskabsprocedurer for såvel privat- som virksomhedskunder. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens løbende overvågning af kunder, herunder overholdelse af undersøgelses-, noterings-, opbevarings -og underretningspligten. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens interne kontroller.
 • Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S (bevillinger af udlån til erhvervskunder i konjunkturfølsomme brancher)
  Emne:
  2023, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i november 2022 en inspektion i Sydbank. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed og beslutningsgrundlag ved bevilling af udlån til erhvervskunder i konjunkturfølsomme brancher og segmenter.
 • Redegørelse om undersøgelse af likviditetsstresstest i de mindre og mellemstore institutter
  Emne:
  2023, Pengeinstitutter, Vurderinger, Redegørelser
  Finanstilsynet har i andet halvår 2022 undersøgt udarbejdelsen og anvendelsen af stresstest på likviditetsområdet blandt 8 små og mellemstore pengeinstitutter.
 • Redegørelse om inspektion af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (boliglån til ejer- og fritidsboliger)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gennemførte i november og december 2022 en inspektion af Nordea Danmarks risikovillighed ved bevillinger af boliglån til kunders køb af ejer- og fritidsboliger i tredje og fjerde kvartal 2021.
 • Redegørelse om inspektion i Lunar Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober 2022 på inspektion i Lunar Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens kundekendskab, herunder særligt bankens erhvervskunder. Inspektionen omfattede desuden bankens transaktionsovervågning af særligt erhvervskunder samt undersøgelser af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.
 • Redegørelse om inspektion i Norðoya Sparikassi
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Norðoya Sparikassi. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Hvidbjerg Bank
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter, Påbud
  Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Hvidbjerg Bank (herefter banken). De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om påbud til Sparinvest S.A. (vedr. Investeringsforeningen Sparinvests afdelingen Bæredygtige Aktier KL)
  Emne:
  2023, Påbud, Investeringsområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af Sparinvest S.A.s overholdelse af visse oplysningskrav i disclosure- og taksonomiforordningen for så vidt angår afdelingen Bæredygtige Aktier KL. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor otte fondes bæredygtighedsoplysninger i bl.a. prospektet blev undersøgt. Undersøgelsen blev iværksat i juni 2022. Fokus har været på fonde, der har bæredygtige investeringer som mål (også omtalt som ”fuldt bæredygtige” fonde).
 • Redegørelse om påbud til Formuepleje A/S (vedr. Investeringsforeningen Formueplejes afdeling Formuepleje Better World Environmental Leaders)
  Emne:
  2023, Påbud, Investeringsområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af Formuepleje A/S’ overholdelse af visse oplysningskrav i disclosure- og taksonomiforordningen for så vidt angår afdelingen Formuepleje Better World Environmental Leaders. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor otte fondes bæredygtighedsoplysninger i bl.a. prospektet blev undersøgt. Undersøgelsen blev iværksat i juni 2022. Fokus har været på fonde, der har bæredygtige investeringer som mål (også omtalt som ”fuldt bæredygtige” fonde).
 • Redegørelse om påbud til Nykredit Portefølje Administration A/S (vedr. Investeringsforeningen Investins afdeling HP Invest Grønne Obligationer)
  Emne:
  2023, Påbud, Investeringsområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af Nykredit Porteføljepleje Administration A/S’ overholdelse af visse oplysningskrav i disclosure- og taksonomiforordningen for så vidt angår afdelingen HP Invest Grønne Obligationer. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor otte fondes bæredygtighedsoplysninger i bl.a. prospektet blev undersøgt. Undersøgelsen blev iværksat i juni 2022. Fokus har været på fonde, der har bæredygtige investeringer som mål (også omtalt som ”fuldt bæredygtige” fonde).
 • Redegørelse om påbud til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (vedr. Investeringsforeningen Wealth Invests afdeling TimeInvest Sustainable Opportunities AKL)
  Emne:
  2023, Påbud, Investeringsområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S’ overholdelse af visse oplysningskrav i disclosure- og taksonomiforordningen for så vidt angår afdelingen TimeInvest Sustainable Opportunities AKL. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor otte fondes bæredygtighedsoplysninger i bl.a. prospektet blev undersøgt. Undersøgelsen blev iværksat i juni 2022. Fokus har været på fonde, der har bæredygtige investeringer som mål (også omtalt som ”fuldt bæredygtige” fonde).
 • Redegørelse om påbud til Danske Invest Management A/S (vedr. Investeringsforeningen Danske Invest Index’ afdeling Global Emerging Markets Restricted)
  Emne:
  2023, Påbud, Vurderinger, Investeringsområdet
  Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af Danske Invest Management A/S overholdelse af visse oplysningskrav i disclosure- og taksonomiforordningen for så vidt angår afdelingen Global Emerging Markets Restricted. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor otte fondes bæredygtighedsoplysninger i bl.a. prospektet blev undersøgt. Undersøgelsen blev iværksat i juni 2022. Fokus har været på fonde, der har bæredygtige investeringer som mål (også omtalt som ”fuldt bæredygtige” fonde).
 • Redegørelse om påbud til Sparinvest S.A. (vedr. Værdipapirfonden Sparinvests afdeling INDEX Bæredygtige Global KL)
  Emne:
  2023, Påbud, Investeringsområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af Sparinvest S.A.’s overholdelse af visse oplysningskrav i disclosure- og taksonomiforordningen for så vidt angår afdelingen INDEX Bæredygtige Global KL. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor otte fondes bæredygtighedsoplysninger i bl.a. prospektet blev undersøgt. Undersøgelsen blev iværksat i juni 2022. Fokus har været på fonde, der har bæredygtige investeringer som mål (også omtalt som ”fuldt bæredygtige” fonde).
 • Redegørelse om påbud til Nordea Funds Oy (vedr. Investeringsforeningen Nordea Invests afdeling Klima og Miljø KL)
  Emne:
  2023, Påbud, Investeringsområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af Nordea Funds Oy’s overholdelse af visse oplysningskrav i disclosure- og taksonomiforordningen for så vidt angår afdelingen Klima og Miljø KL. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor otte fondes bæredygtighedsoplysninger i bl.a. prospektet blev undersøgt. Undersøgelsen blev iværksat i juni 2022. Fokus har været på fonde, der har bæredygtige investeringer som mål (også omtalt som ”fuldt bæredygtige” fonde).
 • Redegørelse om påbud til Nykredit Portefølje Administration A/S (vedr. Investeringsforeningen Nykredit Invests afdeling Bæredygtige Aktier)
  Emne:
  2023, Påbud, Investeringsområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af Nykredit Portefølje Administration A/S’ overholdelse af visse oplysningskrav i disclosure- og taksonomiforordningen for afdelingen Bæredygtige Aktier. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor otte fondes bæredygtighedsoplysninger i bl.a. prospektet blev undersøgt. Undersøgelsen blev iværksat i juni 2022. Fokus har været på fonde, der har bæredygtige investeringer som mål (også omtalt som ”fuldt bæredygtige” fonde).
 • Redegørelse om funktionsinspektion i Fynske Bank A/S om omkostnings- og gebyroplysninger
  Emne:
  2023, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i 2022 en funktionsinspektion i Fynske Bank A/S med fokus på de årlige oplysninger til kunder om de omkostninger og gebyrer, som kunden har betalt for investeringsprodukter og investeringsservice. Funktionsinspektionen indgik i en temainspektion, hvor seks pengeinstitutter blev undersøgt.
 • Redegørelse om funktionsinspektion i Sparekassen Kronjylland om omkostnings- og gebyroplysninger
  Emne:
  2023, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i 2022 en funktionsinspektion i Sparekassen Kronjylland med fokus på de årlige oplysninger til kunder om de omkostninger og gebyrer, som kunden har betalt for investeringsprodukter og investeringsservice. Funktionsinspektionen indgik i en temainspektion, hvor seks pengeinstitutter blev undersøgt.
 • Redegørelse om funktionsinspektion i Spar Nord Bank A/S om omkostnings- og gebyroplysninger
  Emne:
  2023, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i 2022 en funktionsinspektion i Spar Nord Bank A/S med fokus på de årlige oplysninger til kunder om de omkostninger og gebyrer, som kunden har betalt for investeringsprodukter og investeringsservice. Funktionsinspektionen indgik i en temainspektion, hvor seks pengeinstitutter blev undersøgt.