Redegørelse om risikooplysning til Borbjerg Sparekasse

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Borbjerg Sparekasse konstateret, at sparekassen pr. tredje kvartal 2021 overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

Sammenfatning

Udlånet blev i perioden fra ultimo 3. kvartal 2020 til ultimo 3. kvartal 2021 forøget med 21,4 pct. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 pct. 

Sparekassen oplyser, at baggrunden for overskridelsen er, at sparekassen har haft mange boligfinansieringssager af midlertidig karakter. Sparekassen forventer, at udlånsvæksten vil falde, når boligfinansieringssagerne falder på plads og bliver refinansieret i et realkreditinstitut. Sparekassen er desuden påvirket af negativ udlånsvækst i perioden fra 2. kvartal 2020 til 3. kvartal 2020.

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til sparekassens kreditstyring. Det kræver, at organisationen tilpasses, så kreditstandarderne ikke svækkes, og at risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis. 

Det er endvidere Finanstilsynets forventning, at pengeinstitutterne har en løbende kreditstyring og intern budgetlægning, som sikrer tilstrækkelig afstand til pejlemærket i tilsynsdiamanten til, at overskridelser hindres. 

Finanstilsynet har på baggrund af overskridelsen givet en risikooplysning til Borbjerg Sparekasse om, at sparekassen bør sikre en lavere udlånsvækst.

Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten tæt.