Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. Nedenfor ser du de seneste 20 redegørelser.

1345 resultater

 • Redegørelse om funktionsinspektion i Pædagogernes Pension – pensionskassen for pædagoger
  Emne:
  2022, Vurderinger, Forsikring og pension
  Finanstilsynet var i maj 2021 på funktionsinspektion i Pædagogernes Pension – pensionskassen for pædagoger (PBU).
 • Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Danske Bank A/S – transaktionsovervågning
  Emne:
  2022, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i perioden 18. august – 18. december 2020 en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i Danske Bank A/S (banken).
 • Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Nordea – transaktionsovervågning
  Emne:
  2022, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i perioden 18. august – 18. december 2020 en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (”filialen”).
 • Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Paiblock A/S
  Emne:
  2022, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige, Investeringsområdet
  Finanstilsynet gennemførte i foråret 2021 en inspektion på hvidvaskområdet i Paiblock A/S (virksomheden)
 • Redegørelse om inspektion i NærBrand Forsikring g/s
  Emne:
  2021, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober 2019 på ordinær inspektion i NærBrand Forsikring g/s.
 • Redegørelse om inspektion i P/F Betri Banki
  Emne:
  2021, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet har i september 2021 været på inspektion i P/F Betri Banki (herefter banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Skjern Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober 2021 på inspektion i Skjern Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Borbjerg Sparekasse (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Pengeinstitutter, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 3. og 4. juni på inspektion i Borbjerg Sparekasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om risikooplysning til Borbjerg Sparekasse
  Emne:
  2021, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Borbjerg Sparekasse konstateret, at sparekassen pr. tredje kvartal 2021 overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.
 • Redegørelse om inspektion i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger, Kapitalmarkedsområdet, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet
  Finanstilsynet var i juni 2021 på inspektion i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S (herefter ”Handelsinvest”). Inspektionen havde fokus på Handelsinvests organisation, risikostyrings- og compliancefunktion og selskabets kontrol af delegerede funktioner.
 • Redegørelse om inspektion i Sparekassen Bredebro
  Emne:
  2021, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i september 2021 på inspektion i Sparekassen Bredebro, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Jyske Realkredit A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet har været på inspektion vedrørende fonds-, funding- og likviditetsområdet i Jyske Realkredit A/S i perioden 7.-11. juni 2021.
 • Redegørelse om inspektion i Frørup Andelskasse
  Emne:
  2021, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i september 2021 på inspektion i Frørup Andelskasse (herefter andelskassen). Inspektionen var en ordinær inspektion, og blev gennemført som led i det løbende tilsyn med andelskassen.
 • Redegørelse om inspektion i Totalkredit A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet har i maj-juni 2021 undersøgt Totalkredits ejendomsværdimodel til låneudmåling.
 • Redegørelse om inspektion i Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet foretog i april 2021 en inspektion i Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige (filialen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller
 • Redegørelse om inspektion i 4Finance ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
  Finanstilsynet var i april 2021 på inspektion i 4Finance ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer og virksomhedens overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Folkesparekassen (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i marts 2021 på inspektion i Folkesparekassen. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Jyske Bank (compliance og risikostyring)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gennemførte i juni 2021 en inspektion af Jyske Bank-koncernens compliancefunktion og risikostyringsfunktion.
 • Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Danske Bank A/S – screening for sanktioner
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gennemførte den 15. december 2020 en inspektion i Danske Bank A/S (banken). Der var tale om en funktionsundersøgelse af hvidvaskområdet som et led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen havde til formål at undersøge, om virksomheden overholder forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.
 • Redegørelse om inspektion i PFA Pension (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Vurderinger, Forsikring og pension
  Finanstilsynet var i maj 2021 på inspektion i PFA Pension. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen fokuserede særligt på virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.