Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. Nedenfor ser du de seneste 20 redegørelser.

1391 resultater

 • Redegørelse om inspektion i PFA Pension og PFA Holding
  Emne:
  2022, Vurderinger, Forsikring og pension
  På inspektionen blev PFA Pensions samt PFA Holdings væsentligste områder gennemgået med fokus på forretningsmodellen og med vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Skjern Bank A/S
  Emne:
  2022, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i februar og marts 2022 på inspektion i Skjern Bank A/S (herefter banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Secure Payment A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet foretog i februar 2021 en inspektion i Secure Payment A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller.
 • Redegørelse om inspektion i MobilePay A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 28. og 29. oktober 2021 på inspektion i MobilePay A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om temainspektion i Jyske Bank (styringen af modpartsrisiko)
  Emne:
  2022, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i oktober 2021 en inspektion i Jyske Bank for at vurdere Jyske Banks styring af modpartsrisiko.
 • Redegørelse om temainspektion i Nykredit Bank (styringen af modpartsrisiko)
  Emne:
  2022, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i oktober 2021 en inspektion i Nykredit Bank for at vurdere Nykredit Banks styring af modpartsrisiko.
 • Redegørelse om temainspektion i Spar Nord Bank (styringen af modpartsrisiko)
  Emne:
  2022, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i oktober 2021 en inspektion i Spar Nord Bank for at vurdere Spar Nord Banks styring af modpartsrisiko.
 • Redegørelse om inspektion i Sydbank (styringen af modpartsrisiko)
  Emne:
  2022, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i november 2021 en inspektion i Sydbank for at vurdere Sydbanks styring af modpartsrisiko.
 • Redegørelse om temainspektion i Danske Bank (styringen af modpartsrisiko)
  Emne:
  2022, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i oktober 2021 en inspektion i Danske Bank for at vurdere Danske Banks styring af modpartsrisiko.
 • Redegørelse om inspektion af styring af operationel risiko i Jyske Bank
  Emne:
  2022, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gennemførte i december 2021 en inspektion af styring af operationel risiko i Jyske Bank A/S. Formålet med inspektionen var at vurdere, om bankens styring af operationel risiko lever op til ledelsesbekendtgørelsen, og om den er effektiv med hensyn til at fastlægge bankens risikoappetit og overvåge risikoeksponeringen.
 • Redegørelse om inspektion i Lærernes Pension (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Vurderinger, Forsikring og pension, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i oktober 2021 på inspektion i Lærernes Pension. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer mv., samt nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf.
 • Redegørelse om inspektion i Frøslev-Mollerup Sparekasse
  Emne:
  2022, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2022 på inspektion i Frøslev-Mollerup Sparekasse. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om IT-inspektion hos DLR Kredit A/S
  Emne:
  2022, Vurderinger, Realkreditinstitutter, IT-inspektion
  Finanstilsynet gennemførte en IT-inspektion hos DLR Kredit A/S (herefter DLR Kredit/instituttet) i efteråret 2021.
 • Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank A/S (bevillinger af køb af ejer- og fritidsboliger)
  Emne:
  2022, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i december 2021 en inspektion i Lån & Spar Bank A/S. Formålet med inspektionen var at vurdere bankens risikoappetit ved finansiering af privatkunders køb af ejer- og fritidsboliger i vækstområder.
 • Redegørelse om inspektion i Basisbank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 6. og 7. oktober 2021 på inspektion i Basisbank. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen om-fattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion af Danske Bank Norges nedskrivninger
  Emne:
  2022, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i oktober 2021 en inspektion af nedskrivninger på udlån til erhvervskunder i Danske Bank Norge.
 • Redegørelse om risikooplysning til Lægernes Bank A/S
  Emne:
  2022, Pengeinstitutter, Risikooplysning, Vurderinger
  Lægernes Bank A/S har oplyst Finanstilsynet om en overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst og årsagerne hertil.
 • Redegørelse om IT-inspektion i e-nettet A/S
  Emne:
  2022, Vurderinger, IT-inspektion
  Finanstilsynet har gennemført en IT-inspektion i e-nettet A/S (herefter e-nettet) i efteråret 2021. Inspektionen blev gennemført som led i det løbende tilsyn med e-nettet som fælles datacentral. Inspektionen omfattede e-nettets generelle IT-sikkerhedsstyring og IT-risikostyring samt rapporteringen herom til e-nettets bestyrelse.
 • Redegørelse om inspektion af Jyske Bank (boliglån til ejer- og fritidsboliger)
  Emne:
  2022, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gennemførte i september 2021 en inspektion af Jyske Banks risikovillighed ved bevillinger af boliglån til kunders køb af ejer- og fritidsboliger i 1. halvår 2021.
 • Redegørelse om inspektion i Facit Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var den 14. og 15. oktober 2021 på inspektion i Facit Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, risikoklassifikation af kunder, kundekendskab, kundekendskabsprocedure samt undersøgelses- og underretningspligten.