Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. 

Info om inspektionsredegørelser

1598 resultater

 • Redegørelse om inspektion i Sparekassen Danmark
  Emne:
  2023, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i august og september 2023 på inspektion i Sparekassen Danmark (sparekassen). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.
 • Redegørelse om inspektion i Rønde Sparekasse
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i uge 35 og 37 i 2023 på inspektion i Rønde Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang.
 • Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank A/S
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i juni 2023 på inspektion i Lån & Spar Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.
 • Redegørelse om inspektion i S.A.C A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i oktober 2023 på inspektion i S.A.C A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab, herunder risikoklassificering af kunder og skærpede kundekendskabsprocedurer. Inspektionen omfattede desuden virksomhedens overvågning af kunder samt virksomhedens undersøgelse af alarmer og underretninger til Hvidvasksekretariatet. Inspektionen var en opfølgning på en inspektion af hvidvaskområdet den 4. og 5. april 2022.
 • Redegørelse om risikooplysning til Andelskassen Fælleskassen
  Emne:
  2023, Pengeinstitutter, Risikooplysning, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Andelskassen Fælleskassen konstateret, at Andelskassen pr. 3. kvartal 2023 overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.
 • Redegørelse om inspektion i Jyske Realkredit A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Hvidvaskområdet, Realkreditinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i april 2023 på inspektion i Jyske Realkredit A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (nedskrivninger på erhvervskunder)
  Emne:
  2023, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i juni 2023 en inspektion af Nordea Danmarks (herefter banken) nedskrivninger pr. 31. december 2022 på eksponeringer mod erhvervskunder. Inspektionen omfattede en vurdering af, om banken korrekt havde fået konstateret objektiv indikation for kreditforringelse (OIK), om udlånene var placeret i det rigtige stadie, og om nedskrivningerne på de udvalgte eksponeringer med OIK var tilstrækkelige.
 • Redegørelse om inspektion af bevillinger af erhvervsudlån i Nykredit Bank A/S
  Emne:
  2023, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i juni og august 2023 en inspektion af bevillinger af erhvervsudlån i Nykredit Bank A/S. Formålet med inspektionen var at vurdere bankens risikovillighed ved bevilling af nye erhvervsudlån, herunder udvidelse af eksisterende lån, og at vurdere kvaliteten af bankens bevillingsgrundlag. Inspektionen omfattede 74 bevillinger foretaget i perioden 1. marts 2022 til 28. februar 2023.
 • Redegørelse om inspektion i Sparekassen Bredebro (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i maj 2023 på inspektion i Sparekassen Bredebro. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede sparekassens organisation, risikovurdering, politikker og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og -overvågning samt virksomhedens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten og kravene til interne kontroller på området.
 • Redegørelse om påbud til Saxo Bank A/S for utilstrækkelig risikostyring af bankens aftaler med visse tredjeparter
  Emne:
  2023, Påbud, Vurderinger
  Saxo Bank A/S har ikke i tilstrækkelig grad identificeret eller styret risici forbundet med bankens aftaler med visse tredjeparter, hvor banken stiller sine platforme og investeringsløsninger til rådighed til brug for, at tredjeparter kan udføre investeringsservice for egne slutkunder.
 • Redegørelse om inspektion i Lollands Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i maj 2023 på inspektion i Lollands Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S relateret til interne modeller på markeds- og modpartsrisikoområderne
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Danske Bank A/S revurderet bankens tilladelse til at opgøre kapitalkravet ved interne modeller for markeds- og modpartsrisiko. Finanstilsynet skal regelmæssigt og mindst hvert tredje år føre tilsyn med, at godkendte interne modeller fortsat opfylder kravene herfor.
 • Redegørelse om inspektion i Nordfyns Bank A/S
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i maj og juni 2023 på inspektion i Nordfyns Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.
 • Redegørelse om inspektion i Middelfart Sparekasse
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i maj og juni 2023 på inspektion i Middelfart Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.
 • Redegørelse om inspektion i Faster Andelskasse
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i uge 22 og 24, 2023 på inspektion i Faster Andelskasse (herefter andelskassen). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Kreditbanken
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i juni 2023 på inspektion i Kreditbanken (herefter banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang.
 • Redegørelse om hvidvaskinspektion i Selected Car Leasing A/S
  Emne:
  2023, Hvidvaskområdet, Øvrige, Vurderinger
  Finanstilsynet var i juni på inspektion i Selected Car Leasing A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen blev gennemført i henhold til § 47, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022 med senere ændringer.
 • Redegørelse om temainspektion af bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i Investeringsforeningen Investin
  Emne:
  2023, Kapitalmarkedsområdet, Investeringsområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i 2022/2023 en temainspektion vedrørende bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i Investeringsforeningen Investin, afdeling Advice Capital Globale.
 • Redegørelse om temainspektion af bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i Investeringsforeningen Formuepleje
  Emne:
  2023, Kapitalmarkedsområdet, Investeringsområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i 2022/2023 en temainspektion vedrørende bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i Investeringsforeningen Formuepleje, afdeling Globale Aktier.
 • Redegørelse om inspektion i De Lage Landen Finans Danmark filial af De Lage Landen Finans AB (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i juni på inspektion i De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB, Sverige. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede gennemgang af filialens kundekendskab og alarmbehandling.