Samarbejdsaftaler (MoU) om tilsyn med grænseoverskridende bankkoncerner

 

Finanstilsynet samarbejder med andre tilsyn om tilsynet med grænseoverskridende bankkoncerner. I 2009 er det internationale samarbejde blevet mere formaliseret, idet samarbejdet er blevet organiseret i såkaldte tilsynskollegier.

Formålet med tilsynskollegierne er at forbedre informationsudveksling, opnå enighed om en fælles vurdering af koncernernes risikoprofil og koordinere tilsynsaktiviteter og fælles beslutninger.

Samarbejdet i tilsynskollegierne skal være baseret på skriftlige aftaler. EU-kommissionens rådgivende organ for banktilsyn (CEBS) har udfærdiget nærmere retningslinjer for samarbejdet i tilsynskollegierne. Det følger også af det reviderede EU-direktiv 2006/48/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut - vedtaget den 6. maj 2009 – at medlemslandene skal oprette tilsynskollegier for tilsynet med grænseoverskridende bankkoncerner.

Finanstilsynet har underskrevet følgende samarbejdsaftaler om tilsyn med grænseoverskridende finansielle koncerner:

 

Samarbejdsaftale om tilsyn med betydende filialer i Norden

De nordiske finanstilsyn og den Europæiske Centralbank (ECB) har indgået aftale om, hvordan tilsynet med betydende filialer skal finde sted i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Parterne har underskrevet et Memorandum of Understanding (MoU), som omfatter informationsdeling, løbende tilsyn og reciprocitet for både mikro- og makroprudentielle tillsynsaktiviteter.

  •  Se samarbejdsaftalen her (pdf)

Samarbejdsaftale om tilsyn med Danske Bank koncernen

Finanstilsynet har i sin egenskab af tilsyn med moderselskabet i Danske Bank koncernen oprettet et tilsynskollegium for koncernen primo 2009. Tilsynsmyndighederne i Danmark, Estland, Finland, Irland, Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, Sverige, Tyskland og UK har i 2009 indgået en samarbejdsaftale om tilsyn med Danske Bank koncernen.

  • Se samarbejdsaftalen her (pdf).

Samarbejdsaftale om tilsyn med Nordea koncernen

Tilsynsmyndighederne i Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen og Sverige har i 2010 indgået en opdateret samarbejdsaftale om tilsyn med Nordea koncernen. Finanstilsynet deltager i et tilsynskollegium for Nordea oprettet af den svenske tilsynsmyndighed Finansinspektionen. Nordea tilsynskollegiet blev oprettet i 2008, men der har i en årrække eksisteret et samarbejde mellem tilsynsmyndighederne svarende til samarbejdet i tilsynskollegiet.

  • Se samarbejdsaftalen her (pdf).

Samarbejdsaftale om tilsyn med SEB koncernen

Finanstilsynet deltager i et tilsynskollegium for SEB oprettet af den svenske tilsynsmyndighed Finansinspektionen i 2009. Tilsynsmyndighederne i Danmark, Estland, Letland, Litauen, Sverige, Tyskland, Finland, Luxembourg, Norge og Polen har indgået en samarbejdsaftale om tilsyn med SEB koncernen. Denne aftale er senest opdateret d. 21. januar 2011.

  • Se samarbejdsaftale her (pdf).

Samarbejdsaftale om tilsyn med Svenska Handelsbanken koncernen

Finanstilsynet deltager i et tilsynskollegium for Svenska Handelsbanken oprettet af den svenske tilsynsmyndighed Finansinspektionen i 2009. Tilsynsmyndighederne i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland, Luxembourg, Polen, Holland og UK har indgået en samarbejdsaftale om tilsyn med Svenska Handelsbanken koncernen. Denne aftale er senest opdateret  d. 9. november 2011.

  • Se samarbejdsaftalen her (pdf).

Samarbejdsaftale om tilsyn med Dexia koncernen

Tilsynsmyndighederne i Belgien, Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Tyrkiet, Tyskland, UK, USA og Østrig har i 2009 indgået en samarbejdsaftale om tilsyn med Dexia koncernen. Finanstilsynet deltager i et tilsynskollegium for Dexia oprettet af den belgiske tilsynsmyndighed Commission Bancaire, Financiere et des Assurances.

  • Se samarbejdsaftalen her (pdf).

Samarbejdsaftale om tilsyn med DnB NOR koncernen

Tilsynsmyndighederne i Danmark, Estland, Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen og Sverige har i 2010 indgået en samarbejdsaftale om tilsyn med DnB NOR koncernen. Finanstilsynet deltager i et tilsynskollegium for DnB NOR oprettet af den norske tilsynsmyndighed Finanstilsynet. 

  • Se samarbejdsaftalen her (pdf).

Samarbejdsaftale om tilsyn med Laser Cofinoga koncernen

Tilsynsmyndighederne i Danmark og Frankrig har i 2010 indgået en samarbejdsaftale om tilsyn med Laser Cofinoga koncernen. Finanstilsynet deltager i tilsynskollegiet for koncernen for så vidt angår Ekspres Bank A/S. Tilsynskollegiet er oprettet af den franske tilsynsmyndighed Banque France, Autorité de Contrôle Prudentiel.

  • Se samarbejdsaftalen her (pdf).