Andet internationalt arbejde

Se også

EU-regulering

Finanstilsynets tilsyn med finansielle institutioner forudsætter en høj grad af internationalt samarbejde. Finanstilsynet deltager i en række internationale arbejdsgrupper og fora, som behandler emner på det finansielle område.

Tilsynet indgår desuden løbende samarbejdsaftaler med tilsyn i andre lande i og udenfor EU.