Redegørelser om virksomheder på hvidvaskområdet 

 

Se vurderinger af virksomheder på hvidvaskområdet her.

192 resultater

 • Redegørelse om inspektion i Secure Payment A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet foretog i februar 2021 en inspektion i Secure Payment A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller.
 • Redegørelse om inspektion i MobilePay A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 28. og 29. oktober 2021 på inspektion i MobilePay A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Lærernes Pension (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Vurderinger, Forsikring og pension, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i oktober 2021 på inspektion i Lærernes Pension. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer mv., samt nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf.
 • Redegørelse om inspektion i Basisbank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 6. og 7. oktober 2021 på inspektion i Basisbank. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen om-fattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Integritet Invest ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Hvidvaskområdet, Investeringsområdet
  Finanstilsynet var i november 2021 på inspektion i Integritet Invest ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Facit Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var den 14. og 15. oktober 2021 på inspektion i Facit Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, risikoklassifikation af kunder, kundekendskab, kundekendskabsprocedure samt undersøgelses- og underretningspligten.
 • Redegørelse om inspektion i Royal Exchange ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
  Finanstilsynet var i april 2021 på inspektion i Royal Exchange ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation, risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller.
 • Redegørelse om inspektion i Saxo Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Investeringsområdet
  Finanstilsynet var i september 2021 på inspektion i Saxo Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens kundekendskabsprocedurer, bankens opkøb af den hollandske investeringsbank BinckBank og bankens interne kontroller på området.
 • Redegørelse om inspektion i Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige
  Emne:
  2022, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var 4. og 5. marts 2021 på inspektion i Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (SEB eller filialen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskabsprocedurer og virksomhedens overvågning af kunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.
 • Redegørelse om inspektion i ConZept Leasing ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Hvidvaskområdet, Øvrige, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 26. og 27. august 2021 på inspektion i ConZept Leasing A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Autohauz Leasing ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Vurderinger, Øvrige, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 9. september 2021 på inspektion i Autohauz Leasing. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion hvidvaskinspektion i Formue- og Investeringspleje A/S
  Emne:
  2022, Påbud, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet foretog den 20. maj 2021 en inspektion i Formue- og Investeringspleje A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation, risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller.
 • Redegørelse om inspektion i Agilease A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2022, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i september 2021 på inspektion i Agilease A/S. Inspektionen vedrørte hvidvaskområdet og omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af privat- og erhvervskunder samt virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.
 • Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Nordea – transaktionsovervågning
  Emne:
  2022, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i perioden 18. august – 18. december 2020 en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (”filialen”).
 • Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Danske Bank A/S – transaktionsovervågning
  Emne:
  2022, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i perioden 18. august – 18. december 2020 en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i Danske Bank A/S (banken).
 • Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Paiblock A/S
  Emne:
  2022, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige, Investeringsområdet
  Finanstilsynet gennemførte i foråret 2021 en inspektion på hvidvaskområdet i Paiblock A/S (virksomheden)
 • Redegørelse om inspektion i Skjern Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober 2021 på inspektion i Skjern Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Borbjerg Sparekasse (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Pengeinstitutter, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 3. og 4. juni på inspektion i Borbjerg Sparekasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet foretog i april 2021 en inspektion i Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige (filialen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller
 • Redegørelse om inspektion i 4Finance ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
  Finanstilsynet var i april 2021 på inspektion i 4Finance ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer og virksomhedens overvågning af kunder.