Redegørelser om virksomheder på hvidvaskområdet 

 

Se vurderinger af virksomheder på hvidvaskområdet her.

179 resultater

 • Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Danske Bank A/S – transaktionsovervågning
  Emne:
  2022, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i perioden 18. august – 18. december 2020 en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i Danske Bank A/S (banken).
 • Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Nordea – transaktionsovervågning
  Emne:
  2022, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i perioden 18. august – 18. december 2020 en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (”filialen”).
 • Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Paiblock A/S
  Emne:
  2022, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige, Investeringsområdet
  Finanstilsynet gennemførte i foråret 2021 en inspektion på hvidvaskområdet i Paiblock A/S (virksomheden)
 • Redegørelse om inspektion i Skjern Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober 2021 på inspektion i Skjern Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Borbjerg Sparekasse (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Pengeinstitutter, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 3. og 4. juni på inspektion i Borbjerg Sparekasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet foretog i april 2021 en inspektion i Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige (filialen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller
 • Redegørelse om inspektion i 4Finance ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
  Finanstilsynet var i april 2021 på inspektion i 4Finance ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer og virksomhedens overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Folkesparekassen (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i marts 2021 på inspektion i Folkesparekassen. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Danske Bank A/S – screening for sanktioner
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gennemførte den 15. december 2020 en inspektion i Danske Bank A/S (banken). Der var tale om en funktionsundersøgelse af hvidvaskområdet som et led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen havde til formål at undersøge, om virksomheden overholder forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.
 • Redegørelse om inspektion i PFA Pension (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Vurderinger, Forsikring og pension
  Finanstilsynet var i maj 2021 på inspektion i PFA Pension. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen fokuserede særligt på virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Ekspres Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 29. og 30. juni 2021 på inspektion i Ekspres Bank A/S. Inspektionen havde til formål at undersøge, om banken overholder nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven.
 • Redegørelse om inspektion i City Kiosken – Cafe Spil og Vind v/Eva Jakobsen (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i juli 2021 på inspektion i City Kiosken – Cafe Spil og Vind v/ Eva Jacobsen. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om hvidvaskinspektion i Mozipo ApS
  Emne:
  2021, Vurderinger, Øvrige, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet foretog i oktober 2019 en inspektion i Mozipo ApS (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet foretog i juni 2021 en inspektion i Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S (virksomheden). Inspektionen omfattede virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller på hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Lunar Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i august 2020 på inspektion i Lunar Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens risikovurdering, politik og forretningsgange på hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Grenkeleasing ApS
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 22. april 2021 på inspektion i Grenkeleasing ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Plus Leasing A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvask, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 18. marts 2021 på inspektion i Plus Leasing A/S. Inspektionen havde til formål at undersøge, om virksomheden overholder nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven.
 • Redegørelse om inspektion i Forza Leasing A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  Redegørelser, Hvidvask, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i marts 2021 på inspektion i Forza Leasing A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen har medført en række påbud.
 • Redegørelse om inspektion i DNB BANK ASA, filial af DNB Bank ASA Norge (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2021 på inspektion i DNB ASA, filial af DNB ASA Norge. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede filialens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Forsikring og pension
  Finanstilsynet foretog i november 2020 en inspektion i AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (virksomheden). Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller på hvidvaskområdet. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kunde-kendskabsprocedurer og overvågning af privat- og erhvervskunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligterne.