252 resultater

 • Redegørelse om inspektion i S.A.C A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i oktober 2023 på inspektion i S.A.C A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab, herunder risikoklassificering af kunder og skærpede kundekendskabsprocedurer. Inspektionen omfattede desuden virksomhedens overvågning af kunder samt virksomhedens undersøgelse af alarmer og underretninger til Hvidvasksekretariatet. Inspektionen var en opfølgning på en inspektion af hvidvaskområdet den 4. og 5. april 2022.
 • Redegørelse om inspektion i Jyske Realkredit A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Hvidvaskområdet, Realkreditinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i april 2023 på inspektion i Jyske Realkredit A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Lollands Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i maj 2023 på inspektion i Lollands Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om hvidvaskinspektion i Selected Car Leasing A/S
  Emne:
  2023, Hvidvaskområdet, Øvrige, Vurderinger
  Finanstilsynet var i juni på inspektion i Selected Car Leasing A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen blev gennemført i henhold til § 47, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022 med senere ændringer.
 • Redegørelse om inspektion i De Lage Landen Finans Danmark filial af De Lage Landen Finans AB (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i juni på inspektion i De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB, Sverige. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede gennemgang af filialens kundekendskab og alarmbehandling.
 • Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i juni 2023 på inspektion i Sydbank A/S (banken). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens organisation og risikostyring, den hvidvaskansvarliges opgavevaretagelse og processerne omkring risikovurdering og politikker. Inspektionen omfattede desuden bankens interne kontroller, herunder første, anden og tredje forsvarslinjes kontroller.
 • Redegørelse om inspektion i Inpay A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i marts 2023 på inspektion i Inpay A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.
 • Redegørelse om inspektion i The Change Group Denmark ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 30. og 31. marts 2023 på inspektion i The Change Group Denmark ApS (virksomheden). Inspektionen omfattede virksomhedens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og -overvågning samt virksomhedens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten og kravene til interne kontroller på området. Inspektionen fokuserede udelukkende på virksomhedens aktivitet som valutavekslingsvirksomhed.
 • Redegørelse om inspektion i AL Finans A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 10. maj 2023 på inspektion i AL Finans A/S (virksomheden). Inspektionen blev gennemført i henhold til § 47, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022 med senere ændringer.
 • Redegørelse om inspektion i Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank Norge (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var den 6. og 7. oktober 2022 på inspektion i Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank AS Norge (Filialen). Inspektionen blev gennemført i henhold til § 47, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022 (hvidvaskloven).
 • Redegørelse om hvidvaskinspektion i Jyske Bank A/S
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter, Påbud, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 29. og 30. november 2022 på inspektion i Jyske Bank A/S (banken). Inspektionen omfattede bankens kontanthåndtering og i den forbindelse organisering, politik, skriftlige forretningsgange, kundekendskab, undersøgelse af alarmer og interne kontroller på hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige
  Emne:
  2023, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i december 2022 på inspektion i Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation, risikovurdering, politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede desuden virksomhedens kundekendskabsprocedurer for både privat- som erhvervskunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens overvågning af kunder, herunder overholdelse af virksomhedens undersøgelses-, noterings-, opbevarings- og underretningspligt.
 • Administrativt bødeforelæg til + Leasing A/S for overtrædelse af hvidvaskloven
  Emne:
  2023, Domme eller bøder efter politianmeldelse, Hvidvaskområdet, Hvidvaskafgørelser
  + Leasing A/S har den 23. maj 2023 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 360.000 kr. udstedt af Finanstilsynet. Bøden omfatter overtrædelser af hvidvasklovens §§ 8 og 18 om tilstrækkelige, skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, samt hvidvasklovens § 11 om kundekendskab.
 • Redegørelse om inspektion i Citibank Europe plc, Denmark Branch, Filial af Citibank Europe plc, Irland (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 15. og 16. november 2022 på inspektion i Citibank Europe plc, Denmark Branch, Filial af Citibank Europe plc, Irland (filialen). Inspektionen omfattede filialens organisering på hvidvaskområdet, risikovurdering, kundekendskab og overvågning af filialens kunder, filialens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt samt overholdelse af sanktioner.
 • Redegørelse om inspektion i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank
  Emne:
  2023, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank (banken). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens kundekendskab og risikoklassificering af kunder, særligt politisk eksponerede og reelle ejere. Inspektionen omfattede desuden bankens transaktionsovervågning, samt bankens undersøgelses-, noterings-, opbevaring og underretningspligt.
 • Administrativt bødeforelæg til Forza Leasing A/S for overtrædelse af hvidvaskloven
  Emne:
  2023, Administrativt bodeforelaeg, Hvidvaskområdet, Hvidvaskafgørelser, Domme eller bøder efter politianmeldelse
 • Redegørelse om inspektion i Ringkjøbing Landbobank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Påbud, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Ringkjøbing Landbobank A/S (banken).
 • Redegørelse om inspektion i Lendino A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Påbud, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i januar 2023 på inspektion i Lendino A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.
 • Redegørelse om inspektion i Sparekassen Danmark (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i oktober 2022 på inspektion i Sparekassen Danmark (sparekassen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Dragsholm Sparekasse (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2023, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Dragsholm Sparekasse (sparekassen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede sparekassens organisering, politik, skriftlige forretningsgange og interne kontroller på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen sparekassens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.