Afgørelser vedr. Royal Exchange, Kronex ApS, Norex Exchange IVS, New Cash Company, Lake ApS og City Travel & Exchange IVS

Finanstilsynet har den 26. september 2018 truffet afgørelse om afslag på tilladelse til udbud af valutavekslingsvirksomhed til Royal Exchange og Kronex ApS, jf. § 41, nr. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) samt Norex Exchange IVS, New Cash Company, Lake ApS og City Travel & Exchange IVS, jf. § 41, nr. 2 og nr. 4, i hvidvaskloven.

Finanstilsynet har truffet afgørelse om afslag på tilladelse til udbud af valutavekslingsvirksomhed til Royal Exchange og Kronex ApS, jf. § 41, nr. 4, i hvidvaskloven samt Norex Exchange IVS, New Cash Company, Lake ApS og City Travel & Exchange IVS, jf. § 41, nr. 2 og nr. 4, i hvidvaskloven.

Virksomhederne har i overensstemmelse med § 81, stk. 4, i hvidvaskloven kunne fortsætte med at udøve valutavekslingsvirksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynets afgørelse forelå, da virksomhederne var registreret hos Erhvervsstyrelsen pr. 26. juni 2017, og idet virksomhederne indsendte ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet senest 31. december 2017.

På baggrund af nærværende afgørelser skal virksomhederne herefter den 26. september 2018 ophøre med at drive valutavekslingsvirksomhed.

Læs afgørelserne her: 

Royal Exchange

Kronex ApS

Norex Exchange IVS

New Cash Company

Lake ApS

City Travel & Exchange IVS