Afgørelser vedr. DK-Exchange ApS, Burak ApS, Salsaal Exchange ApS og Euro Change

Finanstilsynet har den 17. september 2018 truffet afgørelse om afslag på tilladelse til udbud af valutavekslingsvirksomhed til DK-Exchange ApS, Burak ApS, Salsaal Exchange ApS og Euro Change, jf. § 41, nr. 2 og 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Finanstilsynet har truffet afgørelse om afslag på tilladelse til udbud af valutavekslingsvirksomhed til DK-Exchange ApS, Burak ApS, Salsaal Exchange ApS og Euro Change, jf. § 41, nr. 2 og 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lov nr. 651 af 8. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1547 af 19. december 2017 og lov nr. 706 af 8. juni 2018.

Virksomhederne har i overensstemmelse med § 81, stk. 4, i hvidvaskloven kunne fortsætte med at udøve valutavekslingsvirksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynets afgørelse forelå, da virksomhederne var registreret hos Erhvervsstyrelsen pr. 26. juni 2017, og idet virksomhederne indsendte ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet senest 31. december 2017.

På baggrund af nærværende afgørelser skal virksomhederne herefter den 17. september 2018 ophøre med at drive valutavekslingsvirksomhed.

Læs afgørelserne her:

DK-Exchange ApS

Burak ApS

Salsaal Exchange ApS

Euro Change