Vejledning om betalingslovens § 63

Betalingslovens § 63 fastsætter, at pengeinstitutter skal give betalingsinstitutter adgang til at åbne bankkonti på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår.

Hvidvaskloven stiller bl.a. krav til, hvordan pengeinstitutter og andre virksomheder skal etablere kundeforhold på hvidvaskområdet, herunder med betalingsinstitutter.

For at sikre overblik over sammenhængen mellem de to regelsæt har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en vejledning om betalingslovens § 63. Finanstilsynet har deltaget i arbejdet og har bidraget med afsnit omkring hvidvasklovens regler med særligt fokus på pengeinstitutters kundekendskabsprocedurer i forhold til betalingsinstitutter.

Vejledningen er særligt rettet mod pengeinstitutter og betalingsinstitutter og skal bidrage til, at det bliver nemmere for både pengeinstitutter og betalingsinstitutter at navigere i betalingslovens § 63 og hvidvaskloven. 

Læs hele vejledningen