HvidvaskForum – et samarbejde mellem myndighederne i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i Danmark kræver en tværgående indsats fra flere danske myndigheder. Derfor er det bestemt ved lov, at Erhvervsministeren skal etablere et forum, der skal koordinere myndighedernes risikovurdering og generelle foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

 

HvidvaskForum sikre et effektivt samarbejde mellem myndighederne i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Formålet med HvidvaskForum er at sikre et forum, hvor information til brug for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, effektivt kan udveksles. Udveksling af oplysninger skal medvirke til en fælles forståelse af risikoen for hvidvask og terrorfinansiering i Danmark.

 

En af de væsentligste opgaver i HvidvaskForum er at sikre koordineringen af myndighedernes risikovurdering på hvidvaskområdet. Risikovurderingen skal medvirke til at fokusere myndighedernes fælles indsats i forebyggelsen og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i Danmark.

 

Desuden skal HvidvaskForum løbende vurdere, effektiviteten af de foranstaltninger der er iværksat med henblik på at indstille yderligere politiske tiltag, hvis dette vurderes nødventigt. Opgaver i relation til hvidvask-evalueringer af Danmark foretaget af internationale organisationer er også en del af ansvarsområdet i HvidvaskForum samt, gennemførelse af finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.lign. der er besluttet af De Forenede Nationer og Den Europæiske Union.

 

Se samarbejdsaftalen af 17. november 2016 her. (pdf)

 

Samarbejdsaftale for HvidvaskForum (pdf)