FATFs vejledning til en risikobaseret tilgang for den finansielle sektor

Risikovurdering og risikoklassifikation af lande.

”Financial Action Task Force (FATF) har på plenarmødet i oktober 2014 godkendt en ”guidance” om risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i banksektoren.

Den risikobaserede tilgang er central for en effektiv implementering af de reviderede FATF standarder om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, der blev vedtaget i februar 2012, og som det kommende 4. hvidvaskdirektiv vil bygge på.

Vejledningen henvender sig både til tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Se FATF’s guidance her