Sanktioner

Her finder du information om sanktioner givet for overtrædelse af EMIR

Oplysninger om sanktioner pålagt for overtrædelse af forordningens artikel 4, 5, 7-11, afsnit IV, V og artikel 65 og 66 forventes oplistet på ESMA’s hjemmeside, informationen er dog endnu ikke tilgængelig.

Se ESMAs sanktionsdatabase her.

Finanstilsynet har udstedt bekendtgørelse om straf for overtrædelse af EMIR-forordningen. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. april 2013 og er tilgængelig på Retsinformation