Risikostyring

Her finder du yderligere information om forpligtelsen til at styre risici forbundet med bilateralt clearede OTC-derivater

Finansielle modparter og ikke-finansielle modparter er omfattet af en række regler om risikostyring forbundet med OTC-derivater, der ikke cleares via en godkendt central modpart.

  • Uden at det i øvrigt påvirker finansielle modparters pligt til at have de fornødne procedurer som nævnt i artikel 12, stk. 4, i Kommissionens delegerede retsakt nr 149/2013 af 19. december 2012, bekræfter Finanstilsynet, at artikel 12, stk. 4,  ikke umiddelbart medfører, at finansielle modparter på eget initiativ skal indberette antallet af ikke-bekræftede transaktioner til Finanstilsynet. Spørgsmålet bliver i øjeblikket diskuteret i ESMA, og Finanstilsynet kan senere ændre sin indstilling.

Afventer information fra ESMA og EBA.