Rapporteringsforpligtelsen

Fra 12. februar 2014 skal alle finansielle og ikke-finansielle modparter indberette oplysninger om indgåede, ændrede eller ophævede OTC og børshandlede derivathandler til et transaktionsregister (TR) registreret eller anerkendt i henhold til EMIR.

Kontakt

Kontor for Kapitalmarkedsanalyse
33 55 82 82
Post4@ftnet.dk

Ikrafttræden

Derivathandler indgået, ændret eller ophævet den 12. februar 2014 eller senere skal indberettes til en TR. Oplysningerne skal indberettes senest den første arbejdsdag efter derivathandlens indgåelse, ændring eller ophævelse. 

Startdatoen for indberetning af oplysninger om sikkerhedsstillelse og værdiansættelse udskydes med 180 dage fra den 12. februar 2014.

Derivathandler som var udestående den 16. august 2012, og som stadig er udestående den 12. februar 2014 skal indberettes til en TR senest 90 dage efter startdatoen for rapporteringsforpligtelsen.

Derivathandler indgået før, på eller efter den 16. august 2012, og som ikke er udestående på eller efter den 12. februar 2014 skal indberettes til en TR senest 3 år efter startdatoen for rapporteringsforpligtelsen.

De nærmere krav til minimumsoplysninger, format og hyppighed fremgår af kommissionens delegerede forordninger (EU) nr. 148/2013 og 1247/2012.

Regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (pdf)

Implementing technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (pdf)

Valutaforwards og fysisk leverede råvareforwards

Finanstilsynet henviser til ESMA’s brev til Kommissionen af 14. februar 2014

 • ESMA’s brev til kommissionen

  Praktisk information

  En modpart i en derivathandel skal ved indberetning til en TR være i besiddelse af en før-LEI kode

  Se Finanstilsynets side om oprettelse af LEI-koder

  En modpart i en derivathandel kan aftale med dennes modpart eller tredjemand, at de foretager indberetning på dennes vegne.

  ESMA ajourfører en liste over transaktionsregistre registreret til at udbyde services i EU

  ESMA transaktionsregistre

  Svar på de mest almindelige spørgsmål om indberetning til TRer kan findes i ESMA’s FAQ