Meddelelser og undtagelser

Her finder du de relevante skemaer, der skal bruges ved meddelelse og ansøgning om undtagelse efter EMIR

Kontakt

Kontor for Kapitalmarkedsanalyse
33 55 82 82
Post4@ftnet.dk

Ikke-finansielle modparter samt finansielle modparter

Ikke-finansielle modparter samt finansielle modparter, der overskrider en nærmere bestemt clearingtærskel, skal give ESMA og den kompetente myndighed meddelelse herom.

Ikke-finansielle modparter samt finansielle modparter, der vælger ikke at foretage beregningen op imod de nærmere bestemte tærskelværdier, skal også give ESMA og den kompetente myndighed meddelelse herom.

Ikke-finansielle modparter samt finansielle modparter, der overskrider tærskelværdierne eller vælger ikke at foretage beregningen, skal senest 4 måneder efter meddelelse til ESMA og kompetent myndighed begynde at cleare transaktionerne.

Fritagelse for clearingforpligtelse eller rapporteringsforpligtelse for koncerninterne transaktioner

Koncerninterne transaktioner kan være kvalificeret til en undtagelse fra clearingforpligtelsen, rapporteringsforpligtelsen og forpligtelsen til at stille sikkerhed for bilateralt clearede handler (se mere under Clearingforpligtelsen).

Meddelelser til Finanstilsynet skal sendes til finanstilsynet@ftnet.dk, att. Kapitalmarkedsanalyse.

EMIR (REFIT) kan findes her