Meddelelser og undtagelser

Her finder du de relevante skemaer, der skal bruges ved meddelelse og ansøgning om undtagelse efter EMIR

Kontakt

Kontor for Kapitalmarkedsanalyse
33 55 82 82
seko4@ftnet.dk

Ikke-finansielle modparter, der overskrider en nærmere bestemt clearingtærskel skal give ESMA og den kompetente myndighed meddelelse herom.

Koncerninterne transaktioner kan være kvalificeret til en undtagelse fra clearingforpligtelsen og forpligtelsen til at stille sikkerhed for bilateralt clearede handler.

Transaktioner forbundet med særlige pensionsordninger kan være kvalificeret til en treårig undtagelse fra clearingforpligtelsen.

Meddelelser og ansøgninger om undtagelse skal indsendes før den relevante forpligtelse træder i kraft.