Nyheder om bæredygtig finansiering

På denne side vil der løbende blive lagt link op til nyheder og andre nyttige informationer om bæredygtig finansiering.

Nyheder på EU-niveau

Nyhed om Q&A og høringspapir om disclosureforordningen

Yderligere fortolkningsbidrag fra EU-kommissionen om taksonomiforordningen

EU-Kommissionen og ESA’erne har offentliggjort vejledende dokumenter om implementering af disclosureforordningen

Berigtigelse til den danske oversættelse af disclosureforordningen

EU-Kommissionen har vedtaget detailreguleringen til disclosureforordningen

Opdateret joint supervisory statement om anvendelsen af disclosureforordningen

Pressemeddelelse om udskydelse af detailreguleringen til disclosureforordningen og visse dele af detailreguleringen til taksonomiforordningen

Pressemeddelelse om udskydelse af regulering på bæredygtighedsområdet med et halvt år

Pressemeddelelse om offentliggørelse af joint supervisory statement og endelig rapport med detailregulering til disclosureforordningen

Disclosureforordningen trådt i kraft

Ny regulering indenfor bæredygtig finansiering  

  

Nyheder fra Finanstilsynet

God praksis rapport på baggrund af temaundersøgelse om prækontraktuelle bæredygtighedsoplysninger

Temaundersøgelse om bæredygtighedsoplysninger for fonde, der har bæredygtige investeringer som mål

Rapportering for regnskabsåret 2022 i henhold til taksonomiforordningen (artikel 8)

Temaundersøgelse om oplysninger om sammenhængen mellem aflønningspolitikker og bæredygtighedsrisici

Finanstilsynets temaundersøgelser af art. 3 i disclosureforordningen

Finanstilsynets notat om klimaforandringer og bæredygtig finansiering i den finansielle sektor (pdf)

DFSA paper on climate change and sustainable finance in the financial sector 

Rapport opfølgning på julebrev fra 2019 Finansielle risici som følge af klimaforandringer (pdf)

 

Øvrige nyheder 

Se præsentationen fra Finanstilsynets bæredygtighedsseminar den 8. december 2021

Se præsentationen fra onlineseminar om bæredygtig finansiering 25. og 26. marts 2021

Anbefalinger om fælles metode til at opgøre CO2-udledninger (finanssektorens Klimapartnerskab)