Rapporter om alternative investeringer

På denne side finder du Finanstilsynets offentliggjorte rapporter om alternative investeringer i pensionssektoren.

25-01-2021 Pensionsselskabers investeringer i illikvid kredit
Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse af investeringer i illikvid kredit hos livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, Arbejdsmarkeds Tillægspension (ATP) og LD Fonde (herefter pensionsselskaber).
Temaundersøgelse om pensionsselskabers investeringer i illikvid kredit.

18-12-2020 Pensionsselskabers løbende værdiansættelse af alternative investeringer
Finanstilsynets undersøgelse viser, at størrelsen af selskabernes værdireguleringer under COVID-19 er meget forskellige og noget mindre end på de noterede markeder. Finanstilsynet forventer, at selskaberne kan redegøre for forskelle i værdiansættelsen i forhold til værdiudsving på de noterede markeder.
Pensionsselskabers løbende værdiansættelse af alternative investeringer.

24-01-2019 Pensionsselskabers investeringer i infrastruktur
Temainspektion af pensionsselskabers investeringer i infrastruktur. Finanstilsynets inspektioner i otte pensionsselskaber har vist, at styringen af investeringer i infrastruktur ofte er mangelfuld. Selskabernes bestyrelser bør fastlægge klarere rammer for den ønskede risikoprofil.
Temaundersøgelse om pensionsselskabers investeringer i infrastruktur.

14-09-2017 Pensionsselskabers udlån
En temaundersøgelse af direkte udlån i seks livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser viser, at der generelt er behov for at styrke de kreditpolitiske rammer og i flere tilfælde de kreditmæssige kompetencer, når pensionsselskaberne bevæger sig ind på pengeinstitutternes traditionelle område.
Undersøgelse af pensionsselskabers udlån.
 
2014 Rapport på baggrund af julebrev 2012 - Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Alternative investeringer
Rapport om alternative investeringer. (dansk version)
 
2014 - Report based upon Christmas newsletter 2012 - Life-assurance companies and multi-employer occupational pension funds. Alternative Investments
Report on alternative investments. (english version)