Afgørelser i relation til alternative investeringer

Her kan du læse om Finanstilsynets redegørelser om afgørelser om alternative investeringer i pensionssektoren.

2023

05-07-2023 Sampension Livsforsikring A/S (Værdiansættelse, hyppighed)
Finanstilsynet var i februar 2023 på funktionsinspektion i Sampension Livsforsikring A/S vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer.
Redegørelse om inspektion i Sampension Livsforsikring A/S vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer
 
05-07-2023 Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (Værdiansættelse, hyppighed)
Finanstilsynet var i februar 2023 på funktionsinspektion i Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer.
Redegørelse om funktionsinspektion i Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer
 
05-07-2023 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (Værdiansættelse, hyppighed)
Finanstilsynet var i februar 2023 på funktionsinspektion i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer.
Redegørelse om funktionsinspektion i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer
 
05-07-2023 Pensionskassen Arkitekter & Designere (Værdiansættelse, hyppighed)
Finanstilsynet var i februar 2023 på funktionsinspektion i Pensionskassen Arkitekter & Designere vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer.
Redegørelse om funktionsinspektion i Pensionskassen Arkitekter & Designere vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer
 
05-07-2023 P+, Pensionskassen for Akademikere (Værdiansættelse, hyppighed)
Finanstilsynet var i januar 2023 på funktionsinspektion i P+, Pensionskassen for Akademikere vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer.
Redegørelse om funktionsinspektion i P+, Pensionskassen for Akademikere vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer
 
05-07-2023 Lægernes Pension – pensionskassen for læger (Værdiansættelse, hyppighed)
Finanstilsynet var i januar 2023 på funktionsinspektion i Lægernes Pension – pensionskassen for læger vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer.
Redegørelse om funktionsinspektion i Lægernes Pension – pensionskassen for læger vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer
 
05-07-2023 Arbejdsmarkedets Tillægspension (Værdiansættelse, hyppighed)
Finanstilsynet var i februar 2023 på funktionsinspektion i Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer.
Redegørelse om funktionsinspektion i Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer

2022

23-09-2022 Arbejdsmarkedets Tillægspension (Værdiansættelse i lyset af COVID-19)
Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og til 31. juli 2020.
Redegørelse om påtale til ATP vedrørende værdiansættelse.

24-08-2022 Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger (Værdiansættelse, Private Equity)
Finanstilsynet var i februar 2022 på funktionsinspektion i Pædagogernes Pension – pensionskassen for pædagoger (herefter PBU eller virksomheden). Inspektionen havde fokus på private equity investeringer.
Redegørelse om inspektion af private equity investeringer i Pædagogernes Pension – pensionskassen for pædagoger.

11-07-2022 Industriens Pensionsforsikring A/S (Værdiansættelse, Private Equity)
Finanstilsynet var i januar 2022 på funktionsinspektion i PenSam Pension forsikringsaktieselskab (herefter PenSam eller virksomheden), hvor fokus var på private equity-investeringer.
Redegørelse om inspektion af private equity investeringer i Industriens Pensionsforsikring A/S.

08-07-2022 Pensam Pension forsikringsaktieselskab (Værdiansættelse, Private Equity)
Finanstilsynet var i januar 2022 på funktionsinspektion i PenSam Pension forsikringsaktieselskab (herefter PenSam eller virksomheden), hvor fokus var på private equity-investeringer.
Redegørelse om inspektion af private equity investeringer i PenSam Pension forsikringsaktieselskab.

25-03-2022 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale (Værdiansættelse i lyset af COVID-19)
Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale (virksomheden) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og frem til 31. juli 2020. 
Redegørelse om påtale til Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale om værdiansættelse af private equity og illikvid kredit investeringer.

25-03-2022 Pensionskassen for Sundhedsfaglige (Værdiansættelse i lyset af COVID-19)
Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 Pensionskassen for Sundhedsfaglige (virksomheden) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og frem til 31. juli 2020.
Redegørelse om påtale til Pensionskassen for Sundhedsfaglige om værdiansættelse af private equity og illikvid kredit investeringer.

25-03-2022 Pensam Pension forsikringsaktieselskab (Værdiansættelse i lyset af COVID-19)
Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 PenSam Pension forsikringsaktieselskab (virksomheden) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og frem til 31. juli 2020.
Redegørelse om påtale til PenSam Pension forsikringsaktieselskab om værdiansættelse af private equity og illikvid kredit investeringer.

25-03-2022 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer (Værdiansættelse i lyset af COVID-19)
Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer (virksomheden) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og frem til 31. juli 2020.
Redegørelse om påtale til Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer om værdiansættelse af private equity og illikvid kredit investeringer.

25-03-2022 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S (Værdiansættelse i lyset af COVID-19)
Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S (virksomheden) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og frem til 31. juli 2020. 
Redegørelse om påtale til PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S om værdiansættelse af private equity og illikvid kredit investeringer.

24-03-2022 Lærernes Pension forsikringsaktieselskab (Værdiansættelse i lyset af COVID-19)
Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 Lærernes Pension forsikringsaktieselskab (eller virksomheden) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og frem til 31. juli 2020. 
Redegørelse om påtale til Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab om værdiansættelse af en investeringsfond indenfor illikvid kredit.

15-02-2022 Topdanmark Livsforsikring A/S (Værdiansættelse i lyset af COVID-19)
Finanstilsynet anmodede Topdanmark Livsforsikring A/S om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og frem til 31. juli 2020. 
Redegørelse om påbud til Topdanmark Livsforsikring A/S om værdiansættelse af private equity investeringer.

2021

15-01-2021 Arbejdsmarkedets Tillægspension
Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion hos Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP). Fokus for inspektionen var ATP’s investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt ATP. 
Redegørelse om inspektion i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

08-01-2021 P+, Pensionskassen for Akademikere for den del af investeringsporteføljen, der hidrører fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
Finanstilsynet var i august 2019 på inspektion i P+, Pensionskassen for Akademikere for den del af investeringsporteføljen, der hidrører fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Fokus for inspektionen var pensionskassens investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
Redegørelse om inspektion i P+, Pensionskassen for Akademikere.

2020

17-06-2020 Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv), hvor fokus for inspektionen var selskabets investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
Redegørelse om inspektion i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S.

01-03-2020 Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab (Ordinær inspektion)
Finanstilsynet var i perioden maj − juni 2019 på inspektion i Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab (herefter Danica Pension).
Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikring aktieselskab.

31-01-2020 AP Pension livsforsikringsaktieselskab (Ordinær inspektion)
Finanstilsynet var i perioden januar-februar 2019 på inspektion i AP Pension livsforsikringsaktieselskab (herefter AP Pension).
Redegørelse om inspektion i AP Pension, livsforsikringsaktieselskab.

31-01-2020 Lægernes Pension
Finanstilsynet var i februar 2019 på inspektion i Lægernes Pension – pensionskassen for læger (herefter Lægernes Pension), hvor fokus for inspektionen var pensionskassens investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
Redegørelse om inspektion i Lægernes pension, pensionskassen for læger.

2019

26-04-2019 Lærernes Pension, Forsikringsaktieselskab (Ordinær inspektion)
Finanstilsynet var i perioden oktober til november 2018 på inspektion i Lærernes Pension. 
Redegørelse om inspektion i Lærernes Pension.

24-01-2019 Industriens Pensionsforsikring A/S (Infrastruktur)
Finanstilsynet var i oktober 2017 på inspektion i Industriens Pensionsforsikring A/S (herefter Industriens Pension), hvor fokus for inspektionen var selskabets investeringer i infrastruktur.
Redegørelse om inspektion i Industriens Pensionsforsikring A/S.

24-01-2019 Sampension Livsforsikring A/S (Infrastruktur)
Finanstilsynet var i december 2017 på inspektion i Sampension Livsforsikring A/S (herefter selskabet), hvor fokus var på selskabets investeringer i infrastruktur.
Redegørelse om inspektion i Sampension Livsforsikring A/S.

24-01-2019 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer (Infrastruktur)
Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer (herefter pensionskassen), hvor fokus var på pensionskassens investeringer i infrastruktur.
Redegørelse om inspektion i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.

24-01-2019 Pensionskassen for sundhedsfaglige (Infrastruktur)
Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Pensionskassen for Sundhedsfaglige (herefter pensionskassen), hvor fokus var på pensionskassens investeringer i infrastruktur.
Redegørelse om inspektion i Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

24-01-2019 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale (Infrastruktur)
Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer (herefter pensionskassen), hvor fokus var på pensionskassens investeringer i infrastruktur.
Redegørelse om inspektion i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale.   

 

2017

14-09-2017 AP Pension Livsforsikringsselskab (Kredithåndtering, udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering)
Finanstilsynet gennemførte i november 2016 en inspektion i AP Pension Livsforsikringsselskabs (AP Pension) med fokus på kredithåndtering i forhold til udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering.
Redegørelse om inspektion i AP Pension Livsforsikringsselskab (udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering).

14-09-2017 Danica Pension (Kredithåndtering, udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering)
Finanstilsynet gennemførte i november 2016 en inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension) med fokus på kredithåndtering i forhold til udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering.
Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering).

14-09-2017 PenSam, Livsforsikringsaktieselskab (Kredithåndtering, udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering)
Finanstilsynet gennemførte i november 2016 en inspektion i PenSam Liv forsikringsaktieselskab (PenSam) med fokus på kredithåndtering i forhold til udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering.
Redegørelse om inspektion i PenSam Liv forsikringsaktieselskab (udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering).

14-09-2017 Pensionskassen for Sundhedsfaglige (Kredithåndtering, udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering)
Finanstilsynet gennemførte i november 2016 en inspektion i Pensionskassen for Sundhedsfaglige med fokus på kredithåndtering i forhold til udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering.
Redegørelse om inspektion i Pensionskassen for Sundhedsfaglige (udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering).

14-09-2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer (Kredithåndtering, udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering)
Finanstilsynet gennemførte i november 2016 en inspektion i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer med fokus på kredithåndtering i forhold til udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering.
Redegørelse om inspektion i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer (udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering).

14-09-2017 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale (Kredithåndtering, udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering)
Finanstilsynet gennemførte i november 2016 en inspektion i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale med fokus på kredithåndtering i forhold til udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering.
Redegørelse om inspektion i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale (udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering).