Advarsel mod TechOption

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at TechOption formidler finansielle tjenesteydelser. Selskabets hjemmeside er www.techoption.com.    

 

TechOption har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.

                                                                               

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

 

www.finanstilsynet.dk kan du se, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.