Advarsel mod Titan Trade

ADVARSEL

Kontakt

Fuldmægtig

Karina Persson
33 55 84 31
kap@ftnet.dk

Finanstilsynet har fået oplyst, at Titan Trade formidler finansielle tjenesteydelser. Selskabets hjemmeside er www.titantrade.com.    

 

Titan Trade har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.

                                                                               

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

 

www.finanstilsynet.dk kan du se, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.