Advarsel mod UB4TRADE

Finanstilsynet udsender hermed en advarsel imod UB4TRADE

Finanstilsynet har fået oplyst, at UB4TRADE formidler finansielle tjenesteydelser i Danmark. UB4TRADE er dog ikke under tilsyn hos Finanstilsynet og har dermed ikke tilladelse til i Danmark at udøve aktiviteter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet opfordrer til, at man afviser enhver form for tilbud om finansielle tjenesteydelser fra UB4TRADE. Ligeledes advares der imod enhver form for overførsel af pengebeløb til kontonumre, der er forbundet med dette selskab, eller nævnes af dette.

UB4TRADE har hjemmesiden www.ub4trade.com, e-mail adressen support@ub4trade.com og telefonnummer: +41 4450 8787.

 

Selskabet er angiveligt beliggende i London på adressen Suite 6, 3rd Floor, 93-99 Mabgate, Leeds, Yorkshire, LS9 7DR, United Kingdom.

På Finanstilsynets hjemmeside under Virksomheder under tilsyn er der oplysninger om, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark, ligesom information om identificering af svindelvirksomheder, og hvorledes man kan undgå sådanne, kan findes under Undgå bedrageri.