Advarsel mod SolidCFD

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at SolidCFD formidler finansielle tjenesteydelser. Selskabets adresse er angiveligt Suite 368, Lansdowne Row, London, W1J 6HL, Storbritannien, og selskabets hjemmeside er www.solidcfd.com.

 

SolidCFD har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.

                                                                               

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

 

Under Virksomheder under tilsyn kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.