Skadeforsikringsselskaber: Statistisk materiale 2022

Samlet regneark med alle tabeller og bilag.

Kapitel 1 - Sektortal gruppe 1 og 2 selskaber   

 • Tabel 1.1         Resultatopgørelse
 • Tabel 1.2         Balanceoplysninger
 • Tabel 1.3         Specifikation af forsikringsteknisk rente og forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.
 • Tabel 1.4         Personaleudgifter og revisionsudgifter mv.
 • Tabel 1.5         Specifikation af renter, udbytter og kursreguleringer

Kapitel 2 - Sektortal gruppe 1 selskaber

 • Tabel 2.1         Premiums, claims and expenses by line of business - S.05.01.02.01
 • Tabel 2.2         Non-Life Technical Provisions - S.17.01.02.01

Kapitel 3 - Sektortal gruppe 2 selskaber

 • Tabel 3.1         Bruttopræmieindtægter fordelt på brancher
 • Tabel 3.2         Præmieindtægter fordelt på brancher f.e.r.
 • Tabel 3.3         Bruttoerstatningsudgifter fordelt på brancher
 • Tabel 3.4         Erstatningsudgifter fordelt på brancher f.e.r.
 • Tabel 3.5         Præmiehensættelser f.e.r. fordelt på brancher
 • Tabel 3.6         Erstatningshensættelser f.e.r. fordelt på brancher
 • Tabel 3.7         Direkte udenlandsk forretning - bruttopræmieindtægter
 • Tabel 3.8         Kapitalandele og investeringsforeningsandele fordelt efter notering mv.
 • Tabel 3.9         Obligationer mv. fordelt efter udsteder

Kapitel 4 - Enkeltregnskaber for gruppe 1 og 2 selskaber   

 • Tabel 4.1         Resultatopgørelse
 • Tabel 4.2         Balanceoplysninger

Kapitel 5 - Data på selskabsniveau for gruppe 1                                                 

 • Tabel 5.1         Premiums, claims and expenses by line of business - S.05.01.02.01
 • Tabel 5.2         Non-Life Technical Provisions - S.17.01.02.01

Kapitel 6 - Data på selskabsniveau for gruppe 2                                                  

 • Tabel 6.1         Bruttopræmieindtægter
 • Tabel 6.2         Bruttoerstatningsudgifter

Kapitel 7 - Register                                 

 • Bilag Register over skadeforsikringsselskaber - inklusiv gruppefordeling