Livsforsikringsselskaber: Statistisk materiale 2022

Samlet regneark med alle tabeller og bilag.

Kapitel 1 - Livsforsikringsselskaber

 • Tabel 1.1 Resultatopgørelse
 • Tabel 1.2 Balance
 • Tabel 1.3 Specifikation af livsforsikringskontrakter - ydelser
 • Tabel 1.4 Specifikation af renter og udbytter samt kursreguleringer
 • Tabel 1.5 Specifikation af aktiver
 • Tabel 1.6 Forsikringsmæssige driftsomkostninger
 • Tabel 1.7 Personaleudgifter mv.
 • Tabel 1.8 Specifikation af bruttopræmier og antal forsikrede

Kapitel 2 - Tværgående pensionskasser

 • Tabel 2.1 Resultatopgørelse
 • Tabel 2.2 Balance
 • Tabel 2.3 Specifikation af pensionsydelser
 • Tabel 2.4 Specifikation af renter og udbytter samt kursreguleringer
 • Tabel 2.5 Specifikation af aktiver
 • Tabel 2.6 Pensionsmæssige driftsomkostninger
 • Tabel 2.7 Personaleudgifter mv.
 • Tabel 2.8 Specifikation af medlemsbidrag og antal medlemmer

Kapitel 3 - Firmapensionskasser

 • Tabel 3.1 Resultatopgørelse
 • Tabel 3.2 Balance
 • Tabel 3.3 Personaleudgifter m.v.
 • Tabel 3.4 Specifikation af aktiver
 • Tabel 3.5 Fordelt efter medlemstal
 • 3.6 Medlemmer

Kapitel 4 - Enkeltregnskaber - livsforsikringsselskaber

 • Tabel 4.1 Resultatopgørelse
 • Tabel 4.2 Balance
 • Tabel 4.3 Specifikation af de samlede livsforsikringshensættelser

Kapitel 5 - Enkeltregnskaber - tværgående pensionskasser

 • Tabel 5.1 Resultatopgørelse
 • Tabel 5.2 Balance
 • Tabel 5.3 Specifikation af ændring i de samlede pensionshensættelser

Kapitel 6 - Register

 • Bilag 6.1 Register over livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser