Investeringsforvaltningsselskaber: Statistisk materiale 2022

Samlet regneark med alle tabeller og bilag.

Kapitel 1 - Investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed (store)

 • Tabel 1.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 1.2 Balanceoplysninger
 • Tabel 1.3 Kapitalbevægelser
 • Tabel 1.4 Garantier mv.
 • Tabel 1.5 Resultatoplysninger
 • Tabel 1.6 Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter samt afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter

Kapitel 2 - Investeringsforvaltningsselskaber, der ikke har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed (små)

 • Tabel 2.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 2.2 Balanceoplysninger

Kapitel 3. Enkeltregnskaber - investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed (store)

 • Register over investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed
 • Tabel 3.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 3.2 Balanceoplysninger
 • Tabel 3.3 Garantier mv.

Kapitel 4. Enkeltregnskaber - investeringsforvaltningsselskaber, der ikke har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed (små)

 • Register over investeringsforvaltningsselskaber, der ikke har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed
 • Tabel 4.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 4.2 Balanceoplysninger