Skadeforsikringsselskaber: Statistisk materiale 2021

Samlet regneark med alle tabeller og bilag (xls)

Kapitel 1 - Sektortal gruppe 1 og 2 selskaber    

Tabel 1.1         Resultatopgørelse

Tabel 1.2         Balanceoplysninger

Tabel 1.3         Specifikation af forsikringsteknisk rente og forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.

Tabel 1.4         Personaleudgifter og revisionsudgifter mv.

Tabel 1.5         Specifikation af renter, udbytter og kursreguleringer

                                                  

Kapitel 2 - Sektortal gruppe 1 selskaber                                       

Tabel 2.1         Premiums, claims and expenses by line of business - S.05.01.02.01

Tabel 2.2         Non-Life Technical Provisions - S.17.01.02.01

                                                  

Kapitel 3 - Sektortal gruppe 2 selskaber                                       

Tabel 3.1         Bruttopræmieindtægter fordelt på brancher

Tabel 3.2         Præmieindtægter fordelt på brancher f.e.r.

Tabel 3.3         Bruttoerstatningsudgifter fordelt på brancher

Tabel 3.4         Erstatningsudgifter fordelt på brancher f.e.r.

Tabel 3.5         Præmiehensættelser f.e.r. fordelt på brancher

Tabel 3.6         Erstatningshensættelser f.e.r. fordelt på brancher

Tabel 3.7         Direkte udenlandsk forretning - bruttopræmieindtægter

Tabel 3.8         Kapitalandele og investeringsforeningsandele fordelt efter notering mv.

Tabel 3.9         Obligationer mv. fordelt efter udsteder

                                                  

Kapitel 4 - Enkeltregnskaber for gruppe 1 og 2 selskaber   

Tabel 4.1         Resultatopgørelse

Tabel 4.2         Balanceoplysninger

                                                  

Kapitel 5 - Data på selskabsniveau for gruppe 1                                                  

Tabel 5.1         Premiums, claims and expenses by line of business - S.05.01.02.01

Tabel 5.2         Non-Life Technical Provisions - S.17.01.02.01

                                                  

Kapitel 6 - Data på selskabsniveau for gruppe 2                                                  

Tabel 6.1         Bruttopræmieindtægter

Tabel 6.2         Bruttoerstatningsudgifter

                                                  

Kapitel 7 - Register                                 

Bilag                 Register over skadeforsikringsselskaber - inklusiv gruppefordeling