Realkreditinstitutter: Statistisk materiale 2021

Samlet regneark med alle tabeller og bilag (xls)

Kapitel 1 - Resultatopgørelse og balance

 • Tabel 1.1  Resultatoplysninger 
 • Tabel 1.2  Balanceoplysninger

Kapitel 2 - Noter og specifikationer

 • Tabel 2.1  Kapitalbevægelser 
 • Tabel 2.2  Solvensopgørelse  
 • Tabel 2.3  Garantier mv.
 • Tabel 2.4  Realkreditudlån fordelt på ejendomskategorier og lånetype 
 • Tabel 2.5  Resultatoplysninger 
 • Tabel 2.6  Balanceoplysninger 
 • Tabel 2.7  Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 
 • Tabel 2.8  Balanceoplysninger immaterielle aktiver
 • Tabel 2.9  Balanceoplysninger - grunde og bygninger
 • Tabel 2.10  Realkreditobligationer og andre værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom
 • Tabel 2.11  Gæld og andre passiver
 • Tabel 2.12  Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger smat ægte købs- og tilbagesalgsforretninger
 • Tabel 2.13  Mellemværende med tilknyttede og associerede virksomheder mv.
 • Tabel 2.14  Nedskrivninger/hensættelser 
 • Tabel 2.15  Struktur og beskæftigelse

Kapitel 3 - Årsregnskaber - Enkeltregnskaber

 • Tabel 3.1  Resultatoplysninger
 • Tabel 3.2  Balanceoplysninger
 • Tabel 3.3  Garantier mv.

Kapitel 4 - Register over årsregnskaber

 • Bilag 4.1  Register