Hovedtal fra Finanstilsynet 2021

Hovedtallene indeholder sektortal for årene 2017-2021 for finansielle virksomheder.

Materialet er udarbejdet på grundlag af årsindberetninger fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter, Danmarks Skibskreditfond, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber og pensionskasser samt Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

  • Kapitel 1 indeholder antal virksomheder og antal ansatte.
  • Kapitel 2 indeholder tal for balance, egenkapital og resultat før skat.

Læs: hovedtal fra Finanstilsynet 2021