Livsforsikringsselskaber: Statistisk materiale 2020

Samlet regneark med alle tabeller og bilag (xls) 

Kapitel 1 - Livsforsikringsselskaber

Tabel 1.1 Resultatopgørelse
Tabel 1.2 Balance
Tabel 1.3 Specifikation af livsforsikringskontrakter - ydelser
Tabel 1.4 Specifikation af renter og udbytter samt kursreguleringer
Tabel 1.5 Specifikation af aktiver
Tabel 1.6 Forsikringsmæssige driftsomkostninger
Tabel 1.7 Personaleudgifter mv.
Tabel 1.8 Specifikation af bruttopræmier og antal forsikrede

Kapitel 2 - Tværgående pensionskasser

Tabel 2.1 Resultatopgørelse
Tabel 2.2 Balance
Tabel 2.3 Specifikation af pensionsydelser
Tabel 2.4 Specifikation af renter og udbytter samt kursreguleringer
Tabel 2.5 Specifikation af aktiver
Tabel 2.6 Pensionsmæssige driftsomkostninger
Tabel 2.7 Personaleudgifter mv.
Tabel 2.8 Specifikation af medlemsbidrag og antal medlemmer

Kapitel 3 - Firmapensionskasser

Tabel 3.1 Resultatopgørelse
Tabel 3.2 Balance
Tabel 3.3 Personaleudgifter m.v.
Tabel 3.4 Specifikation af aktiver
Tabel 3.5 Fordelt efter medlemstal
Tabel 3.6 Medlemmer

Kapitel 4 - Enkeltregnskaber - livsforsikringsselskaber

Tabel 4.1 Resultatopgørelse
Tabel 4.2 Balance
Tabel 4.3 Specifikation af de samlede livsforsikringshensættelser

Kapitel 5 - Enkeltregnskaber - tværgående pensionskasser

Tabel 5.1 Resultatopgørelse
Tabel 5.2 Balance
Tabel 5.3 Specifikation af ændring i de samlede pensionshensættelser

Kapitel 6 - Fortegnelser  

Tabel 6.1 Aktuarer i henhold til § 108, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed
Tabel 6.2 Aktuarer i henhold til § 26 i lov om tilsyn med firmapensionskasser

Kapitel 7 - Register

Bilag 7.1 Register over livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser