Hovedtal fra Finanstilsynet 2017

Hovedtallene indeholder sektortal for årene 2013-2017 for finansielle virksomheder under tilsyn.

Materialet er udarbejdet på grundlag af årsregnskaber fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter, Danmarks Skibskreditfond, fondsmæglerselskaber, investeringsforeninger, forvaltere af alternative investeringsfonde, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber og pensionskasser samt Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

  • Kapitel 1 indeholder antal virksomheder og antal ansatte.
  • Kapitel 2 indeholder tal for balance, egenkapital og resultat før skat.

Læs hovedtal fra Finanstilsynet 2017