Realkreditinstitutter: Statistisk materiale 2015

Samlet regneark med alle tabeller og bilag (xls)

Kapitel 1 - Resultatopgørelse og balance

 • Tabel 1.1  Resultatoplysninger 
 • Tabel 1.2  Balanceoplysninger

Kapitel 2 - Noter og specifikationer

 • Tabel 2.1  Kapitalbevægelser 
 • Tabel 2.2  Solvensopgørelse  
 • Tabel 2.3  Garantier mv.
 • Tabel 2.4  Realkreditudlån fordelt på ejendomskategorier og lånetype 
 • Tabel 2.5  Resultatoplysninger 
 • Tabel 2.6  Balanceoplysninger 
 • Tabel 2.7  Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 
 • Tabel 2.8  Immaterielle aktiver og materielle aktiver
 • Tabel 2.9  Gæld og udstedte obligationer
 • Tabel 2.10  Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger
 • Tabel 2.11  Mellemværender med tilknyttede og associerede virksomheder mv.
 • Tabel 2.12  Nedskrivninger/hensættelser
 • Tabel 2.13  Andre passiver
 • Tabel 2.14  Struktur og beskæftigelse

Kapitel 3 - Årsregnskaber - Enkeltregnskaber

 • Tabel 3.1  Resultatoplysninger
 • Tabel 3.2  Balanceoplysninger
 • Tabel 3.3  Garantier mv.

Kapitel 4 - Register over årsregnskaber

 • Bilag 4.1  Register

Kapitel 5 - Årsregnskaber på koncernbasis - Enkeltregnskaber

 • Tabel 5.1  Resultatoplysninger
 • Tabel 5.2  Balanceoplysninger
 • Tabel 5.3  Garantier mv.

Kapitel 6 - Register over årsregnskaber på koncernbasis

 • Bilag 6.1  Register