Pengeinstitutter: Statistisk materiale 2015

Samlet regneark med alle tabeller og bilag (xls)

Kapitel 1 - Resultatopgørelse og balance for pengeinstitutter i gruppe 1, 2 & 3

 • Tabel 1.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 1.2 Balanceoplysninger

Kapitel 2 - Noter og specifikationer

 • Tabel 2.1 Kapitalbevægelser
 • Tabel 2.2 Solvensopgørelse
 • Tabel 2.3 Garantier mv.
 • Tabel 2.4 Resultatoplysninger
 • Tabel 2.5 Balanceoplysninger
 • Tabel 2.6 Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
 • Tabel 2.7 Immaterielle aktiver og materielle aktiver
 • Tabel 2.8 Indlån og anden gæld
 • Tabel 2.9 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger
 • Tabel 2.10 Mellemværender med tilknyttede og associerede virksomheder mv.
 • Tabel 2.11 Puljeordninger
 • Tabel 2.12 Nedskrivninger/hensættelser
 • Tabel 2.13 Udlån, garantidebitorer og nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektorer og brancher
 • Tabel 2.14 Udlån, garantidebitorer og nedskrivninger/hensættelser fordelt efter størrelse af udlån mv.
 • Tabel 2.15 Likviditet
 • Tabel 2.16 Grunde og bygninger
 • Tabel 2.17 Tilgodehavender med nedsat rente
 • Tabel 2.18 Udlån fordelt efter kategorier
 • Tabel 2.19 Særlige indlånsformer
 • Tabel 2.20 Andre passiver
 • Tabel 2.21 Struktur og beskæftigelse

Kapitel 3 - Resultatopgørelse og balance for pengeinstitutter i gruppe 4

 • Tabel 3.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 3.2 Balanceoplysninger
 • Tabel 3.3 Garantier mv.

Kapitel 4 - Årsregnskaber

Enkeltregnskaber for pengeinstitutter i gruppe 1, 2 og 3

 • Tabel 4.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 4.2 Balanceoplysninger
 • Tabel 4.3 Garantier mv.

Enkeltregnskaber for pengeinstitutter i gruppe 4

 • Tabel 4.4 Resultatoplysninger
 • Tabel 4.5 Balanceoplysninger
 • Tabel 4.6 Garantier mv.

Enkeltregnskaber for færøske pengeinstitutter

 • Tabel 4.7 Resultatopgørelse og overskudsfordeling
 • Tabel 4.8 Balance

Kapitel 5 - Register over årsregnskaber

 • Bilag 5.1 Banker, sparekasser og andelskasser  

Kapitel 6 - Bilag (Attachment)

 • Bilag 6.1 Størrelsesgruppering
 • Bilag 6.2 Engelsk oversættelse til forspalte for årsregnskaberne for banker, sparekasser og andelskasser
 • (English Translation of the Text Column concerning the Annual Reports of Commercial Banks, Savings Banks and Credit Cooperatives)

Kapitel 7 - Resultatopgørelse og balance på koncernbasis

 • Tabel 7.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 7.2 Balanceoplysninger

Kapitel 8 - Noter og specifikationer

 • Tabel 8.1 Solvensopgørelse
 • Tabel 8.2 Garantier mv.
 • Tabel 8.3 Resultatoplysninger
 • Tabel 8.4 Balanceoplysninger
 • Tabel 8.5 Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
 • Tabel 8.6 Immaterielle aktiver og materielle aktiver
 • Tabel 8.7 Indlån og anden gæld
 • Tabel 8.8 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger
 • Tabel 8.9 Nedskrivninger/hensættelser
 • Tabel 8.10 Likviditet
 • Tabel 8.11 Grunde og bygninger
 • Tabel 8.12 Udlån fordelt efter kategorier
 • Tabel 8.13 Struktur og beskæftigelse
 • Tabel 8.14 Valutakursindikator

Kapitel 9 - Årsregnskaber på koncernbasis - enkeltregnskaber

 • Tabel 9.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 9.2 Balanceoplysninger
 • Tabel 9.3 Garantier mv.

Kapitel 10 - Register over årsregnskaber på koncernbasis

 • Bilag 10.1 Register  

Kapitel 11 - Bilag (Attachment)

 • Bilag 11.1 Engelsk oversættelse til forspalte for årsregnskaberne på koncernbasis 
  (English Translation of the Text Column concerning the Annual Reports of Commercial Banks, Savings Banks and Credit Cooperatives on a Group Basis)