Fondsmæglerselskaber: Statistisk materiale 2015

Samlet regneark med alle tabeller og bilag (xls)

Kapitel 1 - Resultatopgørelse og balance

 • Tabel 1.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 1.2 Balanceoplysninger

Kapitel 2 - Noter og specifikationer

 • Tabel 2.1 Kapitalbevægelser
 • Tabel 2.2 Solvensopgørelse
 • Tabel 2.3 Garantier mv.
 • Tabel 2.4 Resultatoplysninger
 • Tabel 2.5 Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter mv. samt afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter

Kapitel 3 - Årsregnskaber - enkeltregnskaber

 • Tabel 3.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 3.2 Balanceoplysninger
 • Tabel 3.3 Garantier mv.

Kapitel 4 - Register over årsregnskaber

 • Bilag 4

Kapitel 5 - Resultatopgørelse og balance på koncernbasis

 • Tabel 5.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 5.2 Balanceoplysninger

Kapitel 6 - Noter og specifikationer

 • Tabel 6.1 Garantier mv.
 • Tabel 6.2 Resultatoplysninger
 • Tabel 6.3 Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter samt afgivne kurtager,gebyrer og provisionsudgifter

Kapitel 7 - årsregnskaber på koncernbasis - enkeltregnskaber

 • Tabel 7.1 Resultatoplysninger
 • Tabel 7.2 Balanceoplysninger
 • Tabel 7.3 Garantier mv.

Kapitel 8 - Register over årsregnskaber på koncernbasis

 • Bilag 8