Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet

Finanstilsynet overvåger løbende kapitalmarkederne. Det er en kerneopgave for Finanstilsynet, som led i arbejdet med at sikre velfungerende finansielle markeder i Danmark.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Finanstilsynets overvågning afspejler, at markedsmisbrug og manglende eller fejlagtige oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for markedstilliden og kan medføre tab for investorer.  

Finanstilsynet fører statistik over sager om markedsmisbrug, herunder insiderhandel og markedsmanipulation, og sager i relation til prospekter, oplysningsforpligtelser og værdipapirhandlernes transaktionsindberetninger. Se data i regneark.

Markedsmisbrug

Oprettede markedsmisbrugssager

Årstal

2018 2019  2020 

Insiderhandel

161 142  134 
- Heraf ifm. whistleblower-ordning  4

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

 65 43  48 

Markedsmanipulation

 62 80  103 
- Heraf ifm. whistleblower-ordning  6

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

 15 20  11

Forespørgsler fra udenlandske myndigheder

 19 24  19

I alt

 242 246  256 

 

Politianmeldelser vedr. markedsmisbrug*

Årstal 2018  2019 2020 

Insiderhandel

1

Markedsmanipulation

1

Politianmeldelser sendt til SØIK

 2 4  6 

Overtrædelse af oplysningsforpligtelser

Årstal

 2018 2019  2020 

Oprettede sager

     

Overtagelsestilbud

 0 13 

Storaktionærflagning

 9 17

Offentliggørelse af intern viden m.m.

 28 32  8

Flagning - ledende medarbejdere

 39 25  20

I alt

 76 75  45

Påtaler og påbud

     

Overtagelsestilbud

 0 11  0

Storaktionærflagning

 6 0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

 10 1

Flagning - ledende medarbejdere

 33 15  13

I alt

 49 31  14

Administrative bøder

     

Overtagelsestilbud

0 0

Storaktionærflagning

 0 0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

 0 0

Flagning - ledende medarbejdere

 0 0

I alt

 0 1  0 

Politianmeldelser sendt til SØIK

     

Overtagelsestilbud

 0

Storaktionærflagning

 0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

 1

Flagning - ledende medarbejdere

 0

I alt

 1 0 

Overtrædelse af prospektregler

Årstal

2018  2019  2020

Oprettede sager

 0

Påtaler og påbud

 0

Politianmeldelser til SØIK*

 0

Overtrædelse af regler for transaktionsindberetninger

Årstal

 2018  2019 2020 

Oprettede sager

13 18  38 

Påtaler og påbud

 0
Administrative bøder   0

Politianmeldelser sendt til SØIK*

 0

Overtrædelse af indberetningsregler for korte nettopositioner

Årstal

2018 2019 2020

Oprettede sager

6 12 11

Påtaler og påbud

3 5 6

Politianmeldelser sendt til SØIK*

0 0 0

*Flere politianmeldelser kan være indeholdt i én sag