Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet

Finanstilsynet overvåger løbende kapitalmarkederne. Det er en kerneopgave for Finanstilsynet, som led i arbejdet med at sikre velfungerende finansielle markeder i Danmark.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Finanstilsynets overvågning afspejler, at markedsmisbrug og manglende eller fejlagtige oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for markedstilliden og kan medføre tab for investorer.  

Finanstilsynet fører statistik over sager om markedsmisbrug, herunder insiderhandel og markedsmanipulation, og sager i relation til prospekter, oplysningsforpligtelser og værdipapirhandlernes transaktionsindberetninger. Se data i regneark.

Markedsmisbrug

Oprettede markedsmisbrugssager

Årstal**

2020 2021 2022

Insiderhandel

134 130 88

- Heraf ifm. whistleblower-ordning

2 1 2
- Heraf videregivelse af intern viden   0 1 0

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

 48 42 20

Markedsmanipulation

 103 157 144
- Heraf ifm. whistleblower-ordning  2 3 2

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

 11 11 11

Forespørgsler fra udenlandske myndigheder

 19 14 14

I alt

 256 301 246

 

Politianmeldelser*

Årstal*** 2020  2021 2022

Insiderhandel

3

Markedsmanipulation

3 10

Politianmeldelser sendt til NSK

 6 13

 

Overtrædelse af oplysningsforpligtelser

Årstal***

 2020 2021 2022

Oprettede sager

     

Overtagelsestilbud

 0

Storaktionærflagning

 17

Offentliggørelse af intern viden m.m.****

 8 31

Flagning - ledende medarbejdere

 20 40 27

I alt

 45 51 67

Påtaler og påbud

     

Overtagelsestilbud

 0 0 0

Storaktionærflagning

 0 0 6

Offentliggørelse af intern viden m.m.

1 2 2

Flagning - ledende medarbejdere

13 22 14

I alt

14 24 22

Administrative bøder

     

Overtagelsestilbud

0 0

Storaktionærflagning

 0 1

Offentliggørelse af intern viden m.m.

 0 1

Flagning - ledende medarbejdere

 0 0

I alt

 0 0  2

Politianmeldelser sendt til NSK*

     

Overtagelsestilbud

 0

Storaktionærflagning

 0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

 0

Flagning - ledende medarbejdere

 0

I alt

0 0 

Overtrædelse af prospektregler

Årstal***

2020  2021  2022

Oprettede sager

 0 0

Påtaler og påbud

 0 0

Politianmeldelser til NSK*

 0 0

Overtrædelse af regler for transaktionsindberetninger

Årstal***

 2020  2021 2022

Oprettede sager

38 26

Påtaler og påbud

 0 0
Administrative bøder   0 0

Politianmeldelser sendt til NSK*

 0 1

Overtrædelse af indberetningsregler for korte nettopositioner

Årstal***

2020 2021 2022

Oprettede sager

11 11 8

Påtaler og påbud

1

Politianmeldelser sendt til NSK*

0

* Oprettede sager kan resultere i flere politianmeldelser.
** Observationerne de enkelte år er ikke nødvendigvis direkte sammenlignelige, da der er benyttet forskellige opgørelsesmetoder i perioden.
*** Statistik for påtaler, påbud, administrative bøder og politianmeldelser angiver det år, hvor reaktionen blev givet, ikke årstallet for sagens oprettelse.
**** Antallet af oprettede sager for 2021 er blevet revideret fra 0 til 8 ift. tidligere statistik.