Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet

Finanstilsynet overvåger løbende kapitalmarkederne. Det er en kerneopgave for Finanstilsynet, som led i arbejdet med at sikre velfungerende finansielle markeder i Danmark.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Finanstilsynets overvågning afspejler, at markedsmisbrug og manglende eller fejlagtige oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for markedstilliden og kan medføre tab for investorer.  

Finanstilsynet fører statistik over sager om markedsmisbrug, herunder insiderhandel og markedsmanipulation, og sager i relation til prospekter, oplysningsforpligtelser og værdipapirhandlernes transaktionsindberetninger. Se data i regneark her.

Markedsmisbrug

Oprettede markedsmisbrugssager

Årstal

2015

2016

2017

 2018 2019 

Insiderhandel

100

87 95 161 142 
- Heraf ifm. whistleblower-ordning   - 2 1 4

- Heraf videregivelse af intern viden

 4

1

0  0

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

-

27

43

 65 43 

Markedsmanipulation

33

37

78

 62 80 
- Heraf ifm. whistleblower-ordning  0 6 6

- Heraf strakskursmanipulation

1

0

0

 0

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

-

9

6

 15 20 

Forespørgsler fra udenlandske myndigheder

19

26

17

 19 24 

I alt

152

150

190  242 246 

    

Politianmeldelser vedr. markedsmisbrug*

Årstal

2015

2016

2017

2018  2019

Insiderhandel

1

8 0 1

- Heraf videregivelse af intern viden

1

2

0

 1

Markedsmanipulation

1

10

2 1

- Heraf strakskursmanipulation

0

1

0

 0

Politianmeldelser sendt til SØIK

2

18

2

 2 4 

Overtrædelse af oplysningsforpligtelser

Årstal

2015

2016

2017

 2018 2019 

Oprettede sager

 

 

 

   

Overtagelsestilbud

3

0

1

 0 13 

Storaktionærflagning

14

8

0

 9

Offentliggørelse af intern viden m.m.

11

7

25

 28 32 

Flagning - ledende medarbejdere

36

1

19

 39 25 

I alt

64

16

45

 76 75 

Påtaler og påbud

 

 

 

   

Overtagelsestilbud

1

0

1

 0 11 

Storaktionærflagning

12

8

0

 6

Offentliggørelse af intern viden m.m.

1

1

4

 10

Flagning - ledende medarbejdere

19

3

11

 33 15 

I alt

31

12

16

 49 31 

Administrative bøder

 

 

 

   

Overtagelsestilbud

1

0

0

0

Storaktionærflagning

10

0

0

 0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

1

0

0

 0

Flagning - ledende medarbejdere

0

1

0  0

I alt

12

1

0

 0 1 

Politianmeldelser sendt til SØIK

 

 

 

   

Overtagelsestilbud

0

0

0

 0

Storaktionærflagning

0

0

0

 0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

0

0

1

 1

Flagning - ledende medarbejdere

0

0

0

 0

I alt

0

0

1

 1 0 

Overtrædelse af prospektregler

Årstal

2015

2016

2017

2018  2019

Oprettede sager

13

18

3

 0

Påtaler og påbud

1

3

0

 0

Politianmeldelser til SØIK*

0

0

0

 0

Overtrædelse af regler for transaktionsindberetninger

Årstal

2015

2016

2017

 2018  2019

Oprettede sager

1

1

0

13 18 

Påtaler og påbud

0

0

0

 0
Administrative bøder   11  1  0  0

Sager sendt til SØIK*

0

0

0

 0

Politianmeldelser sendt til SØIK

0

0

0

 0

*Flere politianmeldelser kan være indeholdt i én sag