Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet

Finanstilsynet overvåger løbende kapitalmarkederne. Det er en kerneopgave for Finanstilsynet, som led i arbejdet med at sikre velfungerende finansielle markeder i Danmark.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Finanstilsynets overvågning afspejler, at markedsmisbrug og manglende eller fejlagtige oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for markedstilliden og kan medføre tab for investorer.  

Finanstilsynet fører statistik over sager om markedsmisbrug, herunder insiderhandel og markedsmanipulation, og sager i relation til prospekter, oplysningsforpligtelser og værdipapirhandlernes transaktionsindberetninger. Se data i regneark.

Markedsmisbrug

Oprettede markedsmisbrugssager

Årstal**

2019 2020  2021 

Insiderhandel

142 134  130 

- Heraf ifm. whistleblower-ordning

0 2 1
- Heraf videregivelse af intern viden   0 0 1

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

 43 48 42

Markedsmanipulation

 80 103 157
- Heraf ifm. whistleblower-ordning  1 2 3

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

 20 11 11

Forespørgsler fra udenlandske myndigheder

 24 19 14

I alt

 246 256 301

 

Politianmeldelser vedr. markedsmisbrug*

Årstal 2019  2020 2021

Insiderhandel

3

Markedsmanipulation

1

Politianmeldelser sendt til SØIK

 4 6 9

Overtrædelse af oplysningsforpligtelser

Årstal

 2019 2020 2021

Oprettede sager

     

Overtagelsestilbud

 13

Storaktionærflagning

 5 17 3

Offentliggørelse af intern viden m.m.

 32 8 0

Flagning - ledende medarbejdere

 25 20 40

I alt

 75 45 43

Påtaler og påbud

     

Overtagelsestilbud

 11 0 0

Storaktionærflagning

 2 0 0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

3 1 2

Flagning - ledende medarbejdere

15 13 22

I alt

31 14 24

Administrative bøder

     

Overtagelsestilbud

0 0

Storaktionærflagning

 1 0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

 0 0

Flagning - ledende medarbejdere

 0 0

I alt

 1 0  0 

Politianmeldelser sendt til SØIK

     

Overtagelsestilbud

 0

Storaktionærflagning

 0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

 0

Flagning - ledende medarbejdere

 0

I alt

0 0 

Overtrædelse af prospektregler

Årstal

2019  2020  2021

Oprettede sager

 1 0

Påtaler og påbud

 0 0

Politianmeldelser til SØIK*

 1 0

Overtrædelse af regler for transaktionsindberetninger

Årstal

 2019  2020 2021 

Oprettede sager

18 38 9

Påtaler og påbud

 0 1
Administrative bøder   0 0

Politianmeldelser sendt til SØIK*

 0 0

Overtrædelse af indberetningsregler for korte nettopositioner

Årstal

2019 2020 2021

Oprettede sager

12 11 11

Påtaler og påbud

5 6 5

Politianmeldelser sendt til SØIK*

0 0 0

*Flere politianmeldelser kan være indeholdt i én sag
**Observationerne de enkelte år er ikke nødvendigvis direkte sammenlignelige, da der er benyttet forskellige opgørelsesmetoder i perioden.