Nøgletal

Nøgletalsdatabasen består af centrale nøgletal for de enkelte virksomhedstyper i den finansielle sektor i Danmark. Der indgår bl.a. nøgletal om indtjenings-, kapital- og vækstforhold.

Der indgår bl.a. nøgletal om indtjenings-, kapital- og vækstforhold.

Nøgletal for følgende virksomhedstyper indgår i databasen:

 • Pengeinstitutter
 • Fondsmæglerselskaber  
 • Realkreditinstitutter
 • Skadesforsikringsselskaber
 • Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

For enkelte virksomhedstyper er det muligt at vælge mellem henholdsvis institutniveau og koncerniveau.

Nøgletalsdatabasen er lavet i Excel ved brug af pivottabeller. Inden for de enkelte virksomhedstyper er der i tabellerne derfor mulighed for at benchmarke individuelle virksomheder på forskellige nøgletal samt benchmarke mod gennemsnittet for virksomhedstypen.  

2022 - helårsdata

 • Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber
  Nøgletal 2022 (xls)
 • Skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Nøgletal 2022 (xlsx)

2022 - halvårsdata

 • Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber
      Nøgletal 2022 (xlsx)