Pensionsmarkedsrådets rapport om førtidspension og invalidedækning, 2007

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger


Den 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen i kraft. Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger belyser, hvordan de nye førtidspensionsregler spiller sammen med reglerne om invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordningerne, og i hvilket omfang dette samspil kan siges at understøtte førtidspensionsreformen.

Redegørelsen viser bl.a., at nogle af de største pensionsinstitutter har tilpasset deres tilkendelseskriterium til det nye kriterium i førtidspensionssystemet, mens flertallet har bevaret kriterium, der ligner det tidligere kriterium for tilkendelse af mellemste førtidspension.

Endelig viser analysen, at der foregår en parallel sagsbehandling i kommuner og pensionsinstitutter, og Pensionsmarkedsrådet anbefaler derfor, at mulighederne for øget samarbejde mellem kommuner og pensionsinstitutter undersøges nærmere.

Læs rapporten her (pdf) 


Kontaktpersoner:

 
Formand for Pensionsmarkedsrådet professor Lennart Lynge Andersen, tlf. 38 15 26 30  
Kontorchef Bent Nielsen, Socialministeriet, tlf. 33 92 46 10.